Devoniyen nedir? Devonik ne demektir? Anlamı

Yer bilimde paleozoik zamanın, silüryenle karbonifer arasında kalan ve omurgalılarda akciğerler ve ayaklar, bitkilerde ise kökler, gerçek ya...

Derebeyi nedir kime denir? Derebeylik ne demektir? Anlamı

Derebeylik Feodalizm (tarih) Orta Çağda kendinden önceki köleci ve komünal toplum düzeninin yerine geçen ve üretimin temel olarak ta...
2 Yorum

Dev nedir? Devasa ne demektir? Anlamı

Dev Korkunç, pek güçlü kuvvetli, iri yarı, genellikle kötülük yapan, az çok insanı andıran masal yaratığı. Olağandan pek üstün ve bü...

Dere nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Dere Birçoğu yazın kuruyan, boyu, beslenme havzası ve taşıdığı su en az olan akarsu ve bunların yatağı. Avluda dolaşırken akan dereni...

Derdest nedir? Derdest etmek ne demektir? Anlamı

Yakalama, tutma, ele geçirme. Bir süre düşünen Şeyh Bedreddin, "Size göre doğru olabilir ancak bana göre, bizi derdest edenlerin neden...

Derbent nedir ne demektir? Anlamı

Derbent İki dağ arasındaki dar geçit, boğaz. Geçilmez derbentleri de kendilerine müttefik yapmışlardı. (İlgili cümle kaynağı: İ. H. K...

Dışavurumculuk nedir? Dışavurumcu ne demektir? Anlamı

Dışavurumculuk 20. yüzyılın başlarında izlenimciliğe ve doğalcılığa tepki olarak Almanya'da ortaya çıkan, insanın iç dünyasının an...

Dış ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "dış" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Dış kapının dış mandalı : (deyiminin anlamı) Pek uzaktan akraba. Dışa v...

Dırdır nedir? Dırdır etmek ne demektir? Anlamı

Erkeğe şiddete hayır! Bezginlik uyandıracak biçimde söylenen söz, dırıltı. Hiç durmaksızın, bezdirecek biçimde söylenme. Dırdır söyl...

Dezenfekte nedir? Dezenfekte etmek ne demektir? Anlamı

Dezenfekte etmek bir şeyi veya bir yeri çeşitli yöntemlerle zararlı bakteri ve mikroplardan arındırmak, sağlıklı (ve temiz) hale get...

Dezavantaj nedir ne demektir? Anlamı

Avantaj yokluğu ya da eksikliği. Üstün olamama, kazanımdan ve yarardan mahrum olma durumu ya da ihtimali. Şöyle ki; bayan olmak; işletmeler,...

Devşirme nedir? Devşirmek ne demektir? Anlamı

Acemi ocağında eğitilen devşirmeler Devşirmek eylemi, toplama. (tarih) Osmanlı devletinin, saray ve ordu için personel yetiştirmek ...

Devriye nedir ne demektir? Anlamı

Askeri devriye Hareket halinde olan, ortalıkta dolaşan asker polis nöbetçi güvenlik; kol, karakol. (Zaman için) Dönüm. Evliliklerini...

Devre nedir ne demektir? Anlamı

Elektrik devresi (Arapça) Dönem, çevrim. (fizik) Üzerinden bir elektrik akımı geçen iletken yolun bütünü. (spor) Takım oyunların...

Devletçilik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Halkın ortak gereksinimlerini karşılamak üzere devletin gerekli gördüğü alanlara, özellikle tarımsal ve endüstriyel etkinliklere doğrudan ka...

Devim devinim nedir? Devinmek devingen ne demektir? Anlamları

Fizikte bir cismin, durağan bir noktaya göre, yeri ya da durumunun değişmesi, hareket etmesi demektir. Devingen : Devim durumunda olan, ...

Depozit nedir? Depozito ne demektir? Anlamı

Depozito Bir üstlenme (taahhüt) sırasında yatırılan teminat ya da bağlanma akçesi. Bir malın geriye verilebilen şişe, kutu vb. parça...

Depo nedir? Depolamak ne demektir? Anlamı

Korumak ya da gerektiğinde kullanılmak üzere eşya, mal vb. şeylerin toplu olarak saklandığı ya da toplandığı yer. Kiralık depo. Bir ma...

Çizme nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Çocuk çizmesi Koncu dize ya da kasığa kadar olabilen deri ya da lastikten yapılmış, daha çok karda, çamurda sığ suda yürürken giyilen ...