Devoniyen nedir? Devonik ne demektir?

Yer bilimde paleozoik zamanın, silüryenle karbonifer arasında kalan ve omurgalılarda akciğerler ve ayaklar, bitkilerde ise kökler, gerçek ya...

Derebeyi nedir kime denir? Derebeylik ne demektir?

Derebeylik Feodalizm (tarih) Ortaçağda kendinden önceki köleci ve komünal toplum düzeninin yerine geçen ve üretimin temel olarak tarım...
1 Yorum

Dev nedir? Devasa ne demektir?

Dev Korkunç, pek güçlü kuvvetli, iri yarı, genellikle kötülük yapan, az çok insanı andıran masal yaratığı. Olağandan pek üstün ve büyü...

Dere nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Dere kenarı manzarası Birçoğu yazın kuruyan, boyu, beslenme havzası ve taşıdığı su en az olan akarsu ve bunların yatağı. Avluda dolaşır...

Derdest nedir? Derdest etmek ne demektir? Anlamı

Yakalama, tutma, ele geçirme. Bir süre düşünen Şeyh Bedreddin, "Size göre doğru olabilir ancak bana göre, bizi derdest edenlerin neden...

Derbent nedir ne demektir? Anlamı

Derbent İki dağ arasındaki dar geçit, boğaz. Geçilmez derbentleri de kendilerine müttefik yapmışlardı. (İlgili cümle kaynağı: İ. H. Kon...

Dışavurumculuk nedir? Dışavurumcu ne demektir?

Dışavurumculuk, ekspresyonizm 20. yüzyılın başlarında izlenimciliğe ve doğalcılığa tepki olarak Almanya'da ortaya çıkan, insanın iç ...

Dış ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "dış" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Dış kapının dış mandalı : (deyiminin anlamı) Pek uzaktan akraba. Dışa vu...

Dırdır nedir? Dırdır etmek ne demektir?

Erkeğe şiddete hayır! Bezginlik uyandıracak biçimde söylenen söz, dırıltı. Hiç durmaksızın, bezdirecek biçimde söylenme. Dırdır söylen...

Dezenfekte nedir? Dezenfekte etmek ne demektir?

Dezenfekte etmek bir şeyi, bir yeri çeşitli yöntemlerle mikroplardan arındırmak sağlıklı ve temiz hale getirmek. Gıdalarda kullanılabilecek ...

Dezavantaj nedir ne demektir? Anlamı

Avantaj yokluğu yada eksikliği. Üstün olamama, kazanımdan ve yarardan mahrum olma durumu yada ihtimali. Şöyle ki; bayan olmak; işletmeler, ç...

Devşirme nedir? Devşirmek ne demektir?

Acemi ocağında eğitilen devşirmeler Devşirmek eylemi, toplama. (tarih) Osmanlı devletinin, saray ve ordu için personel yetiştirmek üz...

Devriye nedir ne demektir?

Askeri devriye (Arapça) Hareket halinde olan, ortalıkta dolaşan asker polis nöbetçi güvenlik; kol, karakol. (Zaman için) Dönüm. Evlil...

Devre nedir ne demektir?

Elektrik devresi (Arapça) Dönem, çevrim. (fizik) Üzerinden bir elektrik akımı geçen iletken yolun bütünü. (spor) Takım oyunlarında...

Devletçilik nedir ne demektir?

Halkın ortak gereksinimlerini karşılamak üzere devletin gerekli gördüğü alanlara, özellikle tarımsal ve endüstriyel etkinliklere doğrudan ka...

Devim devinim nedir? Devinmek devingen devitken ne demektir?

Fizikte bir cismin, durağan bir noktaya göre, yeri yada durumunun değişmesi, hareket etmesi demektir. Devingen : Devim durumunda olan, can...

Devekuşu nedir ne demektir?

Bir Afrikalıyı kovalayan deve kuşu Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacakla...

Depozit nedir? Depozito ne demektir?

Depozito teminat parası Bir üstlenme (taahhüt) sırasında yatırılan teminat yada bağlanma akçesi. Bir malın geriye verilebilen şişe, ku...

Depo nedir? Depolamak ne demektir?

Korumak yada gerektiğinde kullanılmak üzere eşya, mal vb. şeylerin toplu olarak saklandığı yada toplandığı yer. Kiralık depo. Bir malın ...

Çizme nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Çocuk çizmesi botu Koncu dize yada kasığa kadar olabilen deri yada lastikten yapılmış, daha çok karda, çamurda sığ suda yürürken giyilen...