Devim devinim nedir? Devinmek devingen ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Fizikte bir cismin, durağan bir noktaya göre, yeri ya da durumunun değişmesi, hareket etmesi demektir.


  • Devingen: Devim durumunda olan, canlı, kıpırdak, hareketli, müteharrik.
  • Devitken: (felsefe) Herhangi bir hareket oluşturan, muharrik.
( 0 soru/yorum )