Derdest nedir? Derdest etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yakalama, tutma, ele geçirme.
    Bir süre düşünen Şeyh Bedreddin, "Size göre doğru olabilir ancak bana göre, bizi derdest edenlerin neden derdest ettiklerini mahkeme huzurunda açıklamalarında fayda vardır," diyerek başyargıcın mütalaasına katılmadığını anlatmaya çalıştı. (N. Doymuş)
  2. (hukuk) Görülmekte olan, incelenmekte olan, ele alınmakta olan (dava).
    Bir dava derdest iken (görülürken), aynı taraflar arasında, aynı konuda, aynı vakıalara dayanılarak ikinci bir dava açılmaması gerekir, açılması halinde karşı taraf derdestlik itirazında bulunabilir. (E. Yılmaz)


  • Derdest etmek: Yakalamak, ele geçirmek, tutmak.
    Devriye memuru polis Mehmet Tevfik ve Celal efendilerle bekçi İbrahim mezkur sokaktan bir gürültü işitmeleri üzerine meyhanenin önündeki iki şahıs ile Çiçekçi Sokağına doğru koşmakta bulunan bir şahsı derdest etmişlerdir. (İlgili cümle kaynağı: Toplumsal Tarih 145-148. Sayılar)
( 0 soru/yorum )