Devletçilik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Halkın ortak gereksinimlerini karşılamak üzere devletin gerekli gördüğü alanlara, özellikle tarımsal ve endüstriyel etkinliklere doğrudan karıştığı siyasal ve ekonomik sistem. Devletçilik, küçük sermayenin yeterli olmadığı durumda büyük yatırımların doğrudan devlet eliyle gerçekleştirilmesidir. Devletçilik ilkesi ilk olarak 1923 yılında İzmir İktisat Kongresinde benimsenmiştir. (K. Aşkar)
( 0 soru/yorum )