Hünnap nedir ne demektir? Hünnap Bitkisi

Hünnap ağacı ve yemişi Hünnap, ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç ve bu ağacın kırmızı kabuklu, sert çekirdekli, iri zeyti...

Hünkar beğendi nedir ne demektir? Anlamı

Hünkar beğendi Közlenmiş patlıcanın süt ve tereyağıyla püre haline getirilip tas kebabıyla sunulduğu ve hünkarlar tarafından çok beğen...

Hünkar nedir ne demektir? Anlamı

Hünkar mahfili (Ayasofya Camii) Osmanlı Devletinde, hükümdarlar için kullanılan unvan. Hünkar çavuşu : (tarih) Tanzimat'tan s...

Hüngür nedir? Hüngür hüngür ağlamak ne demektir? Anlamı

Erkeklerde ağlar Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra (ağlamak). Ağladım sonra çocuklar gibi hüngür hüngür. (M. A. Ersoy) Hüngür hüngür...

Hüner nedir? Hünerli ne demektir? Anlamı

İnce ve şaşırtıcı ustalık, beceri. Hüner göstermek : Ustalığını ortaya koymak, herkesin yapamayacağı bir işi yapmak. Hüner satmak : (dey...

Hümayun nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlı Devletinde, hükümdarla ilgili şeylerde ve saygı belirtmek için kullanılan deyim. Tuğrayı Hümayun. (müzik) Türk klasik mü...

Hüma nedir ne demektir? Hüma Kuşu

Hüma kuşu Hüma kuşu efsanelerde ve masallarda geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına ya da Kaf Dağında bulunduğuna inanılan kuş....

Hülle nedir? Hülleci ne demektir? Anlamı

HÜLLECİ Reşat Nuri Güntekin'in 1933'te yazmış olduğu tiyatro oyunudur. Hülle (Arapça) Medeni Kanun'un kabulünden önce,...
1 Yorum

Alfabenin hangi harfi kaçıncı sırada? Alfabetik harf sıralaması nedir?

Türk Alfabesinde 29 harf bulunmaktadır ve bu harflerin alfabenin kaçıncı harfi olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
54 Yorum

Hükümran nedir? Hükümranlık ne demektir? Anlamı

Hükümran, hüküm süren, bir ülke üzerinde hüküm hakkı olan, egemen. Hal böyle iken Yüce Allah'ın gizli ve açık her şeyi bildiğini ve her ...

Hükümet nedir? Hükümet konağı ne demektir? Anlamı

Kastamonu Valilik Binası (Hükümet Konağı) (toplum bilim) Bir devletin, hem kendi sınırları içinde hem yabancı devletlere karşı göre...

Hücumbot nedir? Hücum botu ne demektir? Anlamı

Türk Hücum Botu TCG Meltem (P-334) Hücumbot, görevi özellikle düşman gemilerine saldırmak olan bununla birlikte keşif ve karakol (dev...

Hücum nedir ne demektir? Anlamı

(İleri) Atılma. Bir yere doğru yönelme, üşüşme. Bir kimsenin üstüne yürüme, saldırı. Sert eleştiri. Sözleri basının hücumuna yol açtı. ...

Huzur nedir ne demektir? Anlamı

Huzur Baş dinçliği, gönül ferahlığı, dirlik, erinç, kafa rahatlığı. Belki de kendisine düşeni yaptığını sandığı için bu huzuru duyuyo...

Huzme nedir? Işık hüzmesi ne demektir? Anlamı

Işık huzmesi Huzme, bir ışık kaynağından çıkan ışınların oluşturduğu ışık demeti, demet. Gökyüzü kızıla kesti, ortasından yarıldı ve b...

Huylanmak nedir ne demektir? Anlamı

Tedirgin olmak, kuşkulanmak. Olmayacak bir neden dolayısıyla sinirlenmek, huzursuzluk duymak, ürkmek. Zatı şahane bu nevi gizli kuvvetlerd...

Hutbe nedir? Veda hutbesi ne demektir? Kısaca anlamı

Hutbe Cuma ve Bayram namazlarında cemaati dini konularda aydınlatmak üzere hatibin (hutbe okuyan, imam) camine yaptığı konuşma, ettiği...

Huş nedir ne demektir? Huş ağacı

Huş ağacı bitkisi Huş, (botanik) huşgillerden, Kuzey yarıkürede, Asya'yla Kuzey Amerika'da yayılmış, ılıman ve serin yerlerde...

Hususi nedir? Hususiyet ne demektir? Anlamı

Özel. Bu bizim hususi hayatımızdır; ona karışamazsın! (Necip Fazıl Kısakürek) Bir kimseye ait olan, özel işlerde kullanılan (araba). ...

Husus nedir ne demektir? Anlamı

Üzerinde konuşulan şey, konu, mevzu, bahis. Yemekten sonra, yine iş hususunda uzun uzadıya konuşuldu. Bir konunun önem verilen özelliği, y...

Husul nedir? Husule gelmek ve getirmek ne demektir? Anlamı

Olma, oluş, oluşma, meydana gelme. Ezanın tatlı sesiyle ibadete bir şevk husule gelir. Husule gelmek : Olmak, oluşmak, doğmak, çıkmak. H...

Hurufat nedir ne demektir? Anlamı

Hurufat Basımda, baskı işinde kullanılan maden ya da başka bir maddeden yapılmış harf, rakam ya da başka işaret kalıpları. Dizgi işi...

Huruç nedir? Huruç etmek ne demektir? Anlamı

Çıkma, çıkış, dışarı çıkma. Bunun için toprağın altından huruç ederek varlık sahnesine tekrar çıkarılmayı ifade eder. Eskiden kuşatılmış k...

Hurdahaş nedir? Hurdahaş etmek ne demektir? Anlamı

Tutar yeri kalmayacak biçimde kırılıp parçalanmış, işe yarar yeri kalmamış olan, paramparça. Çarpışmanın ardından araba hurdahaş olmuştu. ...

Hurda nedir? Hurdacı ne demektir? Anlamı

Hurda Kırıntılı, döküntülü, eski, parçalanmış (olan). (mecazi) İşe yaramayacak derecede bozulup sakatlanmış. Yeniden eritmek ya da...
2 Yorum

Hurç nedir ne demektir? Anlamı

Hurç giyecek ve yatak gibi eşyaları taşımakta ve saklamakta kullanılan, çadır bezi, meşin vb. şeylerden yapılan heybe. Genellikle sand...

Huni nedir ne demektir? Anlamı

Metal huni Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçiminde metal veya plastikten yapılmış araç, ağızlık. (anato...

Humus nedir? Humuslu toprak ne demektir? Anlamı

Humuslu toprak Humus, kolay ayrışabilen organik maddenin mikroorganizmalar vasıtasıyla kökeni belli olmayacak derecede ayrışması sonuc...

Humus nedir ne demektir? Anlamı

Humus Toprağın organik bileşiklerinden birisi olan ve bitki kalıntılarının kısmen çürümesiyle oluşan madde. İyice ezilmiş ve tahinle...