Hünkar nedir ne demektir? Anlamı

Hünkar mahfili (Ayasofya Camii) Osmanlı Devletinde, hükümdarlar için kullanılan unvan. Hünkar çavuşu : (tarih) Tanzimat'tan s...

Hümayun nedir ne demektir? Anlamı

Fatih Sultan Mehmet'e ait olan Tuğrayı Hümayun Kutlu, mesut, mübarek, saadetli: Hümâyûn-baht. (tarih) Osmanlı Devletinde, padişaha ait...

Hüma nedir ne demektir? Hüma Kuşu

Hüma kuşu (illüstrasyon) Hüma kuşu, efsanelerde ve masallarda geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına ya da Kaf Dağında bulunduğuna ve...

Hücum nedir ne demektir? Anlamı

(İleri) Atılma. Bir yere doğru yönelme, üşüşme. Bir kimsenin üstüne yürüme, saldırı. Sert eleştiri. Sözleri basının hücumuna yol açtı. ...

Huzur nedir ne demektir? Anlamı

Huzur Baş dinçliği, gönül ferahlığı, dirlik, erinç, kafa rahatlığı. Belki de kendisine düşeni yaptığını sandığı için bu huzuru duyuyo...

Huylanmak nedir ne demektir? Anlamı

Tedirgin olmak, kuşkulanmak. Olmayacak bir neden dolayısıyla sinirlenmek, huzursuzluk duymak, ürkmek. Zatı şahane bu nevi gizli kuvvetlerd...

Husus nedir ne demektir? Anlamı

Üzerinde konuşulan şey, konu, mevzu, bahis. Yemekten sonra, yine iş hususunda uzun uzadıya konuşuldu. Bir konunun önem verilen özelliği, y...

Hurufat nedir ne demektir? Anlamı

Hurufat Basımda, baskı işinde kullanılan maden ya da başka bir maddeden yapılmış harf, rakam ya da başka işaret kalıpları. Dizgi işi...

Hurç nedir ne demektir? Anlamı

Hurç giyecek ve yatak gibi eşyaları taşımakta ve saklamakta kullanılan, çadır bezi, meşin vb. şeylerden yapılan heybe. Genellikle sand...

Huni nedir ne demektir? Anlamı

Metal huni Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçiminde metal veya plastikten yapılmış araç, ağızlık. İçerden...

Humus nedir ne demektir? Anlamı

Humus Toprağın organik bileşiklerinden birisi olan ve bitki kalıntılarının kısmen çürümesiyle oluşan madde. İyice ezilmiş ve tahinle...