Huzur nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uçuşan çiçek yaprakları arasında huzurlu ve mutlu bir kız çocuğu
Huzur
 1. Baş dinçliği, gönül ferahlığı, dirlik, erinç, kafa rahatlığı.
  Belki de kendisine düşeni yaptığını sandığı için bu huzuru duyuyordu.
 2. Bu sözcük kimi deyimlerde ön, yan, kat, karşı gibi anlamlara gelir.
  Herkesin huzurunda. İşte huzurlarınızda...
 3. Orada bulunma, hazır bulunma, var olma.
  Bütün uzviyeti ancak bir kadının huzuruyla tamamlanacak bir eksiklik içinde bulunuyordu.
 4. Eskiden hükümdar katı, hükümdarın yanı.
 5. Mevlevilerce Konya'da Mevlana Hazretlerinin türbesine ve dergahına verilen ad.


 • Huzur vermek:
  1. Rahat bırakmak.
  2. Gönül rahatlığı, dirlik vermek, dinlendirmek.
 • Huzura kabul edilmek: Hükümdarın bulunduğu genellikle bu iş için ayrılmış özel yere girmek.
( 0 soru/yorum )