Kösele nedir ne demektir? Anlamı

Kösele ayakkabı tabanı Ufak ve büyük baş hayvan derisinden çeşitli bitkisel tanenlerle ve kimyevi materyallerle üretilen oldukça daya...

Köseği nedir ne demektir? Anlamı

Ocaktaki ateşi karıştırmaya yarayan odun ya da demir çubuk. Bu ocağa kimse yardım etmese, üstüne bir köseği atmasa, odun koymasa sönüp gide...

Köşk nedir ne demektir? Anlamı

Çankaya Köşkü Açıklık yerde, bahçe içinde yapılmış büyükçe, süslü ev, kasır. Köydeki diğer evlere göre daha görkemli ve çok güzel bir ...

Körebe nedir ne demektir? Anlamı

Körebe oynayan çocuklar Körebe, çocuklardan birinin ebe olarak gözleri bağlı durumdayken diğer çocukları kovalayarak birini yakalamaya...

Köpürmek nedir ne demektir? Anlamı

Köpük çıkararak kabarmak, köpük oluşturmak. (Organik maddeler) Ekşiyerek, çırpılarak ya da kaynayarak köpüklenmek. (mecazi) Birdenbire ö...

Köpük nedir ne demektir? Anlamı

Köpük makinesiyle oluşturulmuş büyük köpükler Bir çözelti içinde dağılmış bir gazdan kaynama, çalkalanma, ekşime vb. sonucu çıkan kab...

Köprücük kemiği nedir nerededir?

Köprücük kemiği Köprücük kemiği (anatomi) omuz başıyla göğüs kemiğinin üst ucu arasında bulunan ve derinin altında belli olan uzunca ...

Köpek balığı nedir?

Köpek balığı Köpek balıkları takımından gövdesi mekik şeklinde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, iril...

Köpek nedir?

K9 Alman kurt köpeği gibi bazı ırklar diğerlerine göre daha iyi koku alma yeteneğine sahip akıllı köpeklerdir. Köpek (zooloji) etçill...

Kömür nedir ne demektir? Anlamı

Kömür Katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon bakımından zengin kayaç. Karbonlu maddelerin binlerce ...

Köksap nedir ne demektir? Anlamı

Köksap (botanik) Kök durumunda toprak altında gelişen, her yıl toprak üstüne yeni tomurcuklar ve sürgünler çıkararak toprak altında ...

Koz helva nedir ne demektir?

Koz helva Altı üstü ince kağıt helvayla (gofret tabakasıyla) kaplanmış, sakız (ağda) kıvamında, içi cevizli helvadır. Koz Helva, Gıda ...

Kök nedir ne demektir? Anlamı

Ağaç kökü (botanik) Bitkinin, yerin altında aşağıya doğru büyüyerek toprağa bağlanmasını ve topraktaki besin maddelerini emmesini sa...

Koza nedir ne demektir? Anlamı

Koza (ipek kozası) İçinde tohum ya da krizalit bulunan koruncak. İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunak. İpek kozası. Kel...