Kösele nedir ne demektir? Anlamı

Kösele ayakkabı tabanı Ufak ve büyük baş hayvan derisinden çeşitli bitkisel tanenlerle ve kimyevi materyallerle üretilen oldukça dayanı...

Köseği nedir ne demektir? Anlamı

Ocaktaki ateşi karıştırmaya yarayan odun ya da demir çubuk. Bu ocağa kimse yardım etmese, üstüne bir köseği atmasa, odun koymasa sönüp gide...

Köse nedir? Köselik ne demektir? Anlamı

Köse sakal bıyık Bıyığı, sakalı çıkmayan ya da çok seyrek çıkan erkek. Köse sakal: Pek seyrek sakallı. Köselik: Köse olma durumu. ...

Köşk nedir ne demektir? Anlamı

Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü Açıklık yerde, bahçe içinde yapılmış büyükçe, süslü ev.  Osmanlılarda önceleri saray avlularında yapılan ...

Körük nedir? Körüklü ne demektir? Anlamı

Rüzgar körüğü Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen deriden yapılmış araç. Demirciler ateşi k...

Körükleme nedir? Körüklemek ne demektir? Anlamları

Körükle üflemek, hava vermek. Ocağı körükleyip demiri kızdırmaya başladı. (mecazi) Kızıştırmak, şiddetlendirmek, kışkırtmak, teşvik etmek...

Köroğlu kimdir? Köroğlu destanı nedir? Anlamı

Köroğlu Köroğlu, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaşamış bir Türk halk ozanıdır. 16. yüzyılda yaşamış bir halk kahramanın adı olup me...

Körpe nedir? Körpecik ne demektir? Anlamı

Çok taze. Hamlıktan kurtulmuş ama tam olgunlaşmamış, kartlaşmamış. (bitki için) Yeni koparılmış ya da yetişmiş, tazeliğini yitirmemiş. Ma...

Körelme nedir? Körelmek ne demektir? Anlamları

(Kesici aletler için) Kesmez olmak, keskinliğini yitirmek. Bıçakların ağzı iyice köreldi, bilemeye götür. (Ateş) Sönmeye ya da (kaynak) ku...

Körebe nedir ne demektir? Anlamı

Körebe oynayan çocuklar Körebe, çocuklardan birinin ebe olarak gözleri bağlı durumda diğer çocukları kovalayarak birini yakalamaya çalış...

Köpürmek nedir ne demektir? Anlamı

Köpük çıkararak kabarmak, köpük oluşturmak. (Organik maddeler) Ekşiyerek, çırpılarak ya da kaynayarak köpüklenmek. (mecazi) Birdenbire ö...

Köpük nedir ne demektir? Anlamı

Köpük makinesiyle oluşturulmuş büyük köpük Bir çözelti içinde dağılmış bir gazdan kaynama, çalkalanma, ekşime vb. sonucu çıkan kabarcı...

Köprücük kemiği nedir nerededir?

Köprücük kemiği Köprücük kemiği (anatomi) omuz başıyla göğüs kemiğinin üst ucu arasında bulunan ve derinin altında belli olan uzunca ke...

Köprü nedir ne demektir? Anlamı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul 3. Üçüncü Boğaz Köprüsü Aralarında su, çukur arazi ya da demiryolu gibi engeller bulunan iki yakay...

Köpek balığı nedir?

Köpek balığı Köpek balıkları takımından gövdesi mekik şeklinde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, iriler...

Köpek nedir?

K9 Alman kurt köpeği gibi bazı ırklar diğerlerine göre daha iyi koku alma yeteneğine sahip akıllı köpeklerdir. Köpek (zooloji) etçill...

Kömürcü nedir? Kömürcülük ne demektir? Anlamları

Kömürcü Kömür alıp satan ya da odun kömürü yapan kimse. Eskiden vapur ve trenlerde günümüzde ise yakıt olarak kömür kullanan fabrika v...

Kömür nedir ne demektir? Anlamı

Kömür Katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon bakımından zengin kayaç. Karbonlu maddelerin binlerce yı...

Köktenci nedir? Köktencilik ne demektir? Anlamları

Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi. Kurulu düzenin temellerine yönelik toplumsal ve ekonomik değiştirmelerden yana ...

Kökten nedir? Kökten sürme ne demektir? Anlamları

Ayrıntılarda kalmayarak asıl konuyu da içine alan, yüzeyde kalmayan, derine inen. Cezri, radikal eş anlamları. Sanayi Devrimiyle gerçekleşen...

Körfez nedir ne demektir? Körfez ülkeleri hangileridir?

Basra körfezi ve körfez ülkeleri Karanın içine sokulmuş deniz parçası, koyun büyüğü. (mecazi) Kuytu, işlek olmayan. Körfez ülke...

Köksap nedir ne demektir? Anlamı

Köksap botanik Kök durumunda toprak altında gelişen, her yıl toprak üstüne yeni tomurcuklar ve sürgünler çıkararak toprak altında da y...

Köknar nedir ne demektir? Köknar ağacı

Köknar ağacı Köknar (botanik) çamgillerden, her zaman yeşil, iğne yapraklı, beyaz, yumuşak ve hafif odunu çok çeşitli yerlerde kullanıl...

Kökleme nedir? Köklemek ne demektir? Anlamı

Bir bitkiyi köküyle birlikte topraktan söküp almak. Bitkilerin toprakta kalan köklerini ayıklamak. Minder, şilte gibi şeylerin iki yüzünü...

Kök boyası nedir ne demektir? Kökboyasıgiller

Kökboyası (botanik) Kökboyasıgillerden, çalı görünüşünde, sarı çiçekli, sürüngen ve kırmızı renkli kök sapları boyacılıkta kullanılan ...

Köken nedir? Kökenbilim ne demektir? Anlamı

Bir şeyin geçmişe doğru dayandığı son durum, biçim, neden ya da yer. Türklerin kökeni 16000 yıl öncesine gidiyor. Kavun, karpuz, kabak, sa...

Köfte nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Köfte Kıymanın (ince kıyılmış etin) ya da patates, bulgur gibi yiyeceklerin içine soğan, maydanoz, baharat vb. katıp, yoğrulup, yuvarlak...

Köçek nedir? Köçekçe ne demektir? Anlamları

Köçek Yavru ve özellikle deve yavrusu, köşek. Eskiden, kadın kılığına girerek çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad. (mecazi) Ağır...

Kozmos nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir kozmos tasviri (Evrenin Halka Teorisi) Kozmos, gözlenebilen ya da var olduğu kabul edilmiş maddenin ve enerjinin tümünü bünyes...

Kozmopolit nedir ne demektir? Anlamı

Bir kişi ya da yerin ulusal niteliklerini yitirmesi ve daha evrensel bir anlayışın etkisi altında olması durumu. Bir çok ulustan olan in...

Kozmoloji nedir? Kozmolojik ne demektir? Anlamları

Kozmoloji Bir bütün olarak Evren'i konu alan bilim dalının ismidir, evren bilim. Kozmoloji, Evren'in yapısını, tarihini, oluşumu...

Kozmik nedir? Kozmik ışın ne demektir? Anlamı

Kozmik ışın Evren ve onun temel düzenine ilişkin. (gökbilimi) Güneşin doğması ya da batmasıyla aynı zamana rastlayan (yıldız doğması ...

Koz helva nedir ne demektir?

Koz helva Altı üstü ince kağıt helvayla (gofret tabakasıyla) kaplanmış, sakız (ağda) kıvamında, içi cevizli helvadır. Koz Helva, Gıda Ma...

Kök nedir ne demektir? Anlamı

Ağaç kökü (botanik) Bitkinin, yerin altında aşağıya doğru büyüyerek toprağa bağlanmasını ve topraktaki besin maddelerini emmesini sağl...

Küpkök nedir? Küp kök ne demektir? Anlamı

Küpkök işareti Üçüncü kuvveti a'ya eşit olan b sayısına (b 3 = a) a'nın üçüncü kuvvetten kökü ya da kısaca küp kökü denir. He...

Kozalak nedir? Kozak ne demektir? Anlamları

Kozalak Koza. Ham meyve. Daha olmamış kozak bunlar. Çam ağaçlarının fıstık meyvesi taşıyan yumrusu. (botanik) Kozalaklılar sınıfını...

Koza nedir ne demektir? Anlamı

Koza (ipek kozası) İçinde tohum ya da krizalit bulunan koruncak. İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunak. İpek kozası. Keleb...

Koz nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Ceviz. Çıktım erik dalına onda yedim üzümü/ Bostan ıssı kakıyıp der ne yersin kozumu. (Yunus Emre) (mecazi) Yararlanma, saldırış ya da sa...