Köseği nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ocaktaki ateşi karıştırmaya yarayan odun ya da demir çubuk.
    Bu ocağa kimse yardım etmese, üstüne bir köseği atmasa, odun koymasa sönüp gidecek (Elçin)
  2. Ucu yanık odun, eğsi.
    Cehenneme gitse bir köseği getirmek deyimi en zorlu durumlardan bile karlı çıkmak anlamında kullanılır. (İlgili cümle: B. Tetik)
( 0 soru/yorum )