Kök nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ağaç dalları ve köklerini gösteren bir ağaç çizimi
Ağaç kökü
 1. (botanik) Bitkinin, yerin altında aşağıya doğru büyüyerek toprağa bağlanmasını ve topraktaki besin maddelerini emmesini sağlayan klorofilsiz bölümü. Ağaç kökü.
 2. (kimi şeylerde) Dip bölüm. Saç kökü, diş kökü vb.
 3. Sazı kurmaya yarayan parça, kulak.
 4. (dil bilim) Sözcüklerin, ekleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan ve başlı başına bir anlamı bulunan en küçük bölümü. → Ad kökü, eylem kökü. Susturmak sözcüğünde kök "sus" kısmıdır.
 5. (dil.) Bir sözcükten bütün yapım ekleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan, belli bir kavramı karşılayan anlam birim.
 6. (mecazi) Dip, temel. İşi kökünden halletmeli.
 7. (mecazi) Kaynak, köken, asıl. Ailenin kökü eskilere dayanır.
 8. (Taze soğan, maydanoz gibi bitkilerde) Tane, adet. Dört kök maydanoz.
 9. (kimya)
  1. Çok kısa yaşamlı olup başka kök ya da moleküllerle hızla tepkime veren ve tek sayılı elektron bulunduran atom ya da molekül.
  2. Olağan koşullarda çevresinden yalıtılamayan, ancak birçok tepkimeden nitelik değiştirmeden geçebilen atom kümesi. CH3, metil köküdür.
 10. (anatomi) Bir sinirin kollara ayrılmadan önceki esas kısmı.
 11. (matematik)
  1. Bir denklemdeki bilinmeyenin yerine konulduğunda o denklemi sağlayan, yani eşitliği gerçekleştiren nicelik ya da değer. X2 - 4 X + 4 = 0 denkleminin kökü 2'dir (X=2 değeriyle denklemde eşitlik sağlanır).
  2. n'inci kuvveti a'ya eşit olan b sayısına (bn = a) a'nın n'inci kuvvetten kökü denir ve na = b ifadesinde simgesine kök işareti ya da yalnızca kök adı verilir. (na)n = a'dır. n = 2 olduğunda ikinci kuvvetten kök ya da karekök. n = 3 ise küpkök. n = 4 ise dördüncü dereceden kök vb. denir.


Matematikte kök işareti
Kök işareti
 • Kök almak: Bir sayının kökünü hesaplamak.
 • Kök budamak: Tarımda, fazla gelişen köklerin ucunu zaman zaman budamak.
 • Kök işareti: Bir kök alma işlemini gösteren işaret ().
 • Kök sürgünü: (botanik) ağaçların kökünden çıkan sürgün.

Ayrıca bkz.: Kök ile ilgili deyimler
( 0 soru/yorum )