Köktencilik nedir? Köktenci ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi.
  2. Kurulu düzenin temellerine yönelik toplumsal ve ekonomik değiştirmelerden yana olan tutum veya öğreti, radikalizm.
  3. Bentham, James Mill, John Stuart Mill gibi 19. yüzyıl İngiliz filozoflarının felsefede bireyciliği, iktisatta özgürlükçülüğü, ruhbilimde çağrışımcılığı öneren ve toplumsal yaşamda kapitalist düzeni onarıcı köklü değişikler öngören öğretisi.


  • Köktenci:
    1. Köktencilik yanlısı.
    2. Var olan düzeni değiştirmekten yana olan, köklü değişiklikler yapma taraftarı.
( 0 soru/yorum )