Kömür nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Taş kömür
Kömür
  1. Katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon bakımından zengin kayaç.
  2. Karbonlu maddelerin binlerce yıl derin toprak katmanları altında kalıp uzun bir takım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı yağlı katı yakıt. Maden kömürü vb.
  3. Odun parçalarının kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından ya da herhangi bir yerde odunların alevli yanması bittikten hemen sonra söndürülmesi neticesinde geriye kalan ve tekrar yakıldığında alevli yanması olmayan katı hafif kuru yakıt. Odun kömürü genellikle mangallarda ve semaverlerde kullanılır.
  4. (fizik) Bazı pillerde pozitif kutup olarak kullanılan, sıkıştırılmış ve pişirilmiş kömür tozundan yapılan elektrot.
  5. Koyu siyah rengi belirtmek için kullanılır.
  6. (sinema, TV) Işık arkı oluşturmakta kullanılan çubuk biçiminde kömür. → ark lambası.

Yanmış odun kömürü
Odun kömürü
  • Kömür gibi: Simsiyah.
  • Kömür başa vurmak: (deyiminin anlamı) Kömürün iyi yanmaması sonucu ortaya çıkan karbon oksidiyle zehirlenmekten baş ağrımak.
( 0 soru/yorum )