Küskü nedir ne demektir? Anlamı

Küskü Taş ya da duvarda delik açmakta, ateşi karıştırmak vb. işlerde kullanılan, sivri uçlu, uzun, ağır demir. Şayet taşı tekrar yeri...

İdadi nedir ne demektir? Anlamı

Kudüs Mekteb-i İdadisi İdadi, eskiden aşağı yukarı lise derecesindeki okul. Sözlük anlamı "hazırlamak" olan İdadi, başlangıç...

İçre nedir ne demektir? Anlamı

İç yan. İçinde, arasında. Kuşlar içre (arasında) bülbül gibi kuş olmaz. Bütün anlamları anlamlandıran bir anlam isteriz; bu dünyadaki var...

İhram nedir ne demektir? Anlamı

İhram Haç kıyafeti (elbisesi). Hac veya umre için Kabe'ye girerken erkek hacıların örtündükleri geniş, beyaz yünlü çarşaftan dik...

İhdas nedir ne demektir? Anlamı

İhdas, hiç yapılmamış, hiç olmamış bir şeyi ilk kez ortaya koyma, yeni bir şey meydana çıkarma. Etiyopya'daki ilk Osmanlı Başkonsoloslu...

İfna nedir ne demektir? Anlamı

İfna, yok etme, ortadan kaldırma; bitirme, boşu boşuna harcama, tüketme. Yakalarını adaletin pençesinden kurtaracaklarını, bir masumla bera...

İdeoloji nedir ne demektir? Anlamı

İdeoloji İdeoloji, (felsefe ve toplum bilim) herhangi bir topluluğun, toplumun, sınıfın vb. kendi maddi yaşam koşullarından kaynakla...

İguana nedir?

Evcil büyük bir iguana İguana, (zooloji) İguanagillerden, dili kalın ve ağız tabanına yapışık, göz kapakları hareketli, sivri parmakl...

İçkin nedir ne demektir? Anlamı

(sıfat, felsefe) Varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan, mündemiç. Başlangıç maddesi ve ona içkin yasalar, bunları var e...

Hakşinas nedir ne demektir? Anlamı

Hakşinas, herkesin hakkına saygılı olan, hakkını gözeten, haktanır. Bağından koparıp yediği üzümün parasını kütüğün dibine bırakacak kadar h...

Halaza nedir ne demektir? Anlamı

Halaza, ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen seyrek ekin. Halaza sözcüğü Türkçe Sözlükte var. Yaln...

Gamet nedir ne demektir? Anlamı

GAMET - İnsan üreme hücreleri Gamet, (biyoloji) Bitki, hayvan ve insanda cinsel bakımdan farklılaşmış üreme hücresi. Eşeyli döl verm...