Küskü nedir ne demektir? Anlamı

Küskü Taş ya da duvarda delik açmakta, ateşi karıştırmak vb. işlerde kullanılan, sivri uçlu, uzun, ağır demir. Şayet taşı tekrar yeri...

Mağrip nedir ne demektir? Mağrip ülkeleri hangileridir?

Genel olarak batı, maşrık karşıtı. Örnek: Mağripten (batıdan) maşrıka (doğuya) dünyanın ucu / Sarrafı bilir altını, tuncu. (Pir Sultan...

Leff ü neşr nedir? Leff-ü neşr sanatı ile ilgili örnekler

Leff-ü neşr, edebiyatta şiirde bir beytin ilk mısrasında zikredilen iki veya daha fazla şeyle ilgili olan kelime ve kavramların ikici dizede...

Lef nedir? Leffetmek ne demektir? Anlamı

İçine katma, ekleyip iliştirme, devşirip bağlama, sarma, içine koyma anlamındadır. Matlûbât vedüyûnâtım hakkında refikamın mektubuna lef ett...

İfraz nedir? İfraz etmek ne demektir? Anlamı

Ayırma, ayrılma. Bir bütünden bir parça ayırma. Bir arazinin bölünmesi parsellere ayrılması. (hukuk) Hisselerin belirlenmesi, bölüştürm...

İdadi nedir ne demektir? Anlamı

Kudüs Mekteb-i İdadisi İdadi, eskiden aşağı yukarı lise derecesindeki okul. Sözlük anlamı "hazırlamak" olan İdadi, başlangıç...

İhata nedir? İhata etmek ne demektir? Anlamı

Kuşatma, sarma, bir şeyin etrafını çevirme, çevreleme. Biliniz ki, O her şeyi ihata edicidir. (Fussilet Suresi 54. Ayet) (mecazi) Kavrayı...

İçre nedir ne demektir? Anlamı

İç yan. İçinde, arasında. Kuşlar içre (arasında) bülbül gibi kuş olmaz. Bütün anlamları anlamlandıran bir anlam isteriz; bu dünyadaki var...

İhram nedir ne demektir? Anlamı

İhram Haç kıyafeti (elbisesi). Hac veya umre için Kabe'ye girerken erkek hacıların örtündükleri geniş, beyaz yünlü çarşaftan dik...

İhdas nedir ne demektir? Anlamı

İhdas, hiç yapılmamış, hiç olmamış bir şeyi ilk kez ortaya koyma, yeni bir şey meydana çıkarma. Etiyopya'daki ilk Osmanlı Başkonsoloslu...

İfna nedir ne demektir? Anlamı

İfna, yok etme, ortadan kaldırma; bitirme, boşu boşuna harcama, tüketme. Yakalarını adaletin pençesinden kurtaracaklarını, bir masumla bera...

İdeoloji nedir ne demektir? Anlamı

İdeoloji İdeoloji, (felsefe ve toplum bilim) herhangi bir topluluğun, toplumun, sınıfın vb. kendi maddi yaşam koşullarından kaynakla...

İguana nedir?

Evcil büyük bir iguana İguana, (zooloji) İguanagillerden, dili kalın ve ağız tabanına yapışık, göz kapakları hareketli, sivri parmakl...

İçkin nedir ne demektir? Anlamı

(sıfat, felsefe) Varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan, mündemiç. Başlangıç maddesi ve ona içkin yasalar, bunları var e...

Haksever nedir ne demektir? Anlamı

Haksever, doğru, yerinde bildiği şeyden ayrılmayan, dönmeyen, doğrucu demektir. Ama o haksever doktor da eğer mert bir insansa saklamasın ki...

Hakşinas nedir ne demektir? Anlamı

Hakşinas, herkesin hakkına saygılı olan, hakkını gözeten, haktanır. Bağından koparıp yediği üzümün parasını kütüğün dibine bırakacak kadar h...

Hakeza nedir? Ve hakeza ne demektir? Anlamı

Hakeza, bunun gibi, öyle, aynı biçimde, böyle anlamlarında kullanılan bir zarftır. Örnek cümleler: Saç ve sakal ve hakeza (aynı biçimde) ...

Galibarda nedir ne demektir? Ne renktir?

Galibarda rengi Galibarda, mora kaçan bir çeşit kırmızı renk. Galibarda (fuşya) rengi kırmızı ve mavi ışığın eşit oranlarda karıştır...

Halaza nedir ne demektir? Anlamı

Halaza, ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen seyrek ekin. Halaza sözcüğü Türkçe Sözlükte var. Yaln...

Galvanoplasti nedir ne demektir? Anlamı

Galvanoplasti Elektroliz ile metal kaplama Galvanoplasti, metal yüzeyleri elektroliz işlemiyle başka bir metalle kaplama, elektrikli...

Gamet nedir ne demektir? Anlamı

GAMET - İnsan üreme hücreleri Gamet, (biyoloji) Bitki, hayvan ve insanda cinsel bakımdan farklılaşmış üreme hücresi. Eşeyli döl verm...

Galvanometre nedir? Galvanometre ne ölçer ne işe yarar?

Galvanometre (fizik) Galvanometre, mıknatıslı ibresinin sapmasıyla, bağlandığı devredeki küçük (miliamper düzeyindeki) elektrik akım...