İçkin nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (sıfat, felsefe) Varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan, mündemiç.
    Başlangıç maddesi ve ona içkin yasalar, bunları var edecek potansiyeli taşıdığı içindir ki bunlar var olabilmişlerdir. (Caner Taslaman)
  2. Yalnızca bilinçten olan, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan, mündemiç.
    Sonuçta insanlığımıza içkin bu durumlar, apriori olarak, arzularımızın karşılanması için Allah'ın varlığına ihtiyaç duyduğumuzu gösterir. (İlgili cümle kaynağı: C. Taslaman)
  3. Deney içinde kalan, deneyi aşmayan.
  4. Dünya içinde, dünyada olan.
  5. İçkin, (felsefe) Aşkın olana karşıt olarak varlığın içinde bulunan.
  6. Sonucu, nedenini aşamayan ya da sonucu nedeninde kapalı kalan.
( 0 soru/yorum )