hakşinas:

Hakşinas nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Hakşinas, herkesin hakkına saygılı olan, hakkını gözeten, haktanır.
Bağından koparıp yediği üzümün parasını kütüğün dibine bırakacak kadar hassas ve hakşinas olan Türk, asla müstemlekeci olmamış ve her fethettiği ülkeye de içtimai nizam ve adalet götürmüştür.