İfraz nedir? İfraz etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Ayırma, ayrılma.
 2. Bir bütünden bir parça ayırma.
 3. Bir arazinin bölünmesi parsellere ayrılması.
 4. (hukuk) Hisselerin belirlenmesi, bölüştürme, ayırma.
 5. (biyoloji) Salgı.
 6. Osmanlı Devlet'inde tımarın altı bin akçeden fazla olanı.

 • İfraz etmek:
  1. Salgılamak.
  2. Bir araziyi bölmek, parsellere ayırmak.
 • İfraz hazinesi: Osmanlı Devleti'nde sarayda kullanılmayan değerli eşyanın korunduğu yer.
( 0 soru/yorum )