İfraz nedir? İfraz etmek ne demektir? Anlamı

 1. Ayırma, ayrılma.
 2. Bir bütünden bir parça ayırma.
 3. Bir arazinin bölünmesi parsellere ayrılması.
 4. (hukuk) Hisselerin belirlenmesi, bölüştürme, ayırma.
 5. (biyoloji) Salgı.
 6. Osmanlı Devlet'inde tımarın altı bin akçeden fazla olanı.

 • İfraz etmek:
  1. Salgılamak.
  2. Bir araziyi bölmek, parsellere ayırmak.
 • İfraz hazinesi: Osmanlı Devleti'nde sarayda kullanılmayan değerli eşyanın korunduğu yer.