Divanı Ali (Yüce Divan) nedir ne demektir?

Yüce Divan - Divanı Ali (Farsça, Arapça) Bakanları, Yargıtay, Danıştay üyelerini ve Cumhuriyet Başsavcısını, görevlerinden doğacak suçla...

Divane nedir? Divane olmak ne demektir?

Divane (Farsça) Kaçık, deli. Bırakın onu divanenin tekidir. Divane olmak : Aklı başından gitmek. (Bir şeyin) Divanesi olmak : O şeye pek...

Divançe nedir ne demektir? Anlamı

Bir divan şairinin tam bir divan oluşturmayan şiirlerini topladığı yapıt, küçük divan. İyi bir şair olmasına rağmen ancak bir divançe oluştu...

Divan nedir ne demektir? Anlamı

Divan (tarih) Yüksek aşamalı devlet adamlarının oluşturduğu büyük meclis. (edebiyat) Divan şairlerinin şiirlerini belirli bir sıraya ...

Ditmek nedir ne demektir? Anlamı

Lif lif ya da çok küçük parçalara ayırmak. Pişmiş tavuk etini diderek pilavın üzerine bir güzel yaydıktan sonra... Yün, pamuk gibi lifli ş...

Dişleme dişlemek dişlenmek nedir ne demektir?

Dişleme : Mimarlıkta diş diş yapılmış bezek. Dişlemek : Isırmak, bir şeyin bir parçasını ısırıp koparmak. Fareler bütün yiyecekleri dişlemi...

Dişi nedir ne demektir?

Bitki ve hayvanların erkeğince döllenecek biçimde oluşmuş cinsi. Dişi kedi. Kadın. Kadına özgü. Kopça, çıtçıt, elektrik fişi, anahtar gi...

Divanı Hümayun nedir ne demektir?

Divan-ı Hümayun İslam devletlerinde ve Osmanlı Devletinde ilk önceleri hükümdarın daha sonra veziriazamın başkanlığında toplanarak devle...

Dişbudak nedir ne demektir? Dişbudak ağacı

Dişbudak ağacı Dişbudak, zeytingillerden, kışın yaprağını döken, bazı türleri her dem yeşil kalan, kerestesi sert ve değerli olan, 30 me...

Dikroik dikroizm nedir? Dikroik ayna ne demektir?

Dikroik ayna filtre cam Dikroik (fizik) dikroizm gösteren, dikroizmle ilgili. Dikroizm : 1. Bazı maddelerde görülen, iki ayrı gözlem ...

Diklenmek nedir ne demektir? Anlamı

Birine karşı sert bir tavırla ters bir davranışta bulunmak, kafa tutmak, efelenmek, dayılanmak. Efe yürüyüşü, diklenerek gösterişli bir biçi...

Dijital nedir ne demektir?

Dijital binary (ikili) sistem Bir ölçümü, zamanı veya ölçülebilen herhangi bir şeyi sayılarla bildiren, sayısal. Dijital saat. İkili s...

Didon nedir? Didon sakallı ne demektir? Anlamı

Eskiden, halkın İstanbul'da yaşayan yabancılara özellikle Fransızlara verdiği bir ad. Kırım Muharebesinden sonra umumiyetle Frenklere d...

Distribütör nedir ne demektir?

Distribütör Dağıtıcı. Genellikle ithal edilen bir malın ithal edildiği ülkedeki dağıtıcısı ve garanti vereni. Benzinle işleyen araçlar...

Dispanser nedir ne demektir?

Dispanser Hastaların ayakta parasız ya da az bir ücretle muayene edildiği, ilaç verilen yer, hasta bakım evi, poliklinik. Buna benzeye...
1 Yorum

Diskalifiye nedir? Diskalifiye olmak etmek ne demektir?

Diskalifiye olmak Etmek ve olmak yardımcı eylemleriyle kullanılan diskalifiye sözcüğü sporda yarış dışı bırakmak (bırakılmak) veya yenik...

Disiplin nedir? Disiplin cezası ne demektir?

Disiplin kurulu Yasa ve düzenin toplumda sıkıca sayılır, dikkate alınır olması niteliği, sıkı düzen, düzence. Okul disiplini. Bilim ko...

Didişmek nedir ne demektir? Anlamı

Karşılıklı birbirini hırpalamak, itişip kakışmak. İnsanlarla didişmeyiniz. Zira didişmek çirkinlikleri ortaya çıkarır, güzellikleri ise ört...

Didaktik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Öğretici. Didaktik şiirler, belli bir düşünceyi kazandırmak veya belli bir konuda nasihat vermek, bir ahlak dersi çıkarmak amacıyla öğretic...

Dergah nedir ne demektir?

Dergah Daha çok eskiden dervişlerin kaldığı, tarikat ayinlerinin yapıldığı yurtlara, toplanma merkezi olarak kullanılan yerlere verilen...

Dirimselcilik nedir? Dirimsel dirimselci ne demektir?

Dirimselcilik (felsefe) yaşam olaylarını, fiziksel kimyasal yasalar dışında özel bir yaşama gücüyle açıklayan öğreti. Dirimsel : Dirimle ...

Dirim nedir? Dirimli ne demektir?

Canlılarda, bireyin ve türün korunmasını, üremesini ve gelişmesini sağlayan organların işler durumda bulunması, yaşama, yaşam. Eş anlamı hay...

Dirgen nedir? Diren ne demektir? Anlamı

Dirgen diren Harman yaparken ekin saplarını yaymaya, toplamaya veya samanlıkta ot atmaya ve savurmaya yarayan uzun, ağaçtan veya metalde...

Direy nedir ne demektir?

Belli bir bölgede, ülkede ya da kıtada yetişen hayvanların hepsi, hayvan varlığı, fauna. Bununla birlikte direy örtüsü çeşitli nedenlerle y...

Direşmek nedir? Direşken ne demektir?

Direşmek halk dilinde bir işe, düşünceye ya da isteğe, hiçbir engelden yılmayarak, sonuna kadar bağlı kalmak, sebat etmek. Direşken her konu...

Dinamo nedir ne demektir?

Bisiklet dinamosu Dinamo jeneratör animasyon Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aygıt. Basit bir dinamo, güçlü bir elek...

Dinamik nedir? Dinamizm ne demektir?

Mekanik bilimin, cisimlerin hareketleriyle bunları oluşturan nedenler arasındaki bağıntıları araştıran kolu. (felsefe) Dural olmayıp oluş...

Direniş nedir? Direnişçi ne demektir? Anlamı

Direniş Karşı koyma, dayanma, direnme, mukavemet. Mekke döneminde insanlık tarihindeki sivil direnişin en mükemmel örneği yaşanmıştır. O...
1 Yorum

Dilli düdük nedir? Dilli düdük deyiminin anlamı ne demektir?

Bir çeşit kamış düdük. (halk dilinde) Aşırı dilli, sürekli ve tatlı konuşan, çok konuşkan, çalçene. (Bir şeyi) Dilli düdük etmek : (...

Dilber nedir? Dilber dudağı ne demektir? Anlamı

Dilber dudağı tatlısı Dilber, gönülleri kendine çeken, alımlı, güzel, beğenilen (genç kız ya da kadın). Halk edebiyatında özellikle saz ...

Dikte nedir? Dikte etmek ne demektir? Anlamı

Başkası tarafından yazılmak üzere söyleme, yazdırma. Atatürk, çeşitli konularda dikte ettiği yazıların dışında başmakaleler de dikte etmişt...

Diktafon nedir ne demektir? Anlamı

Oldukça eski bir diktafon Diktafon, ses yazma demek olup söylenen sözleri tekrar etmek üzere kaydeden eski bir ses alma makinesi, fonogr...

Diktatör kimdir? Diktatörlük nedir ne demektir?

Diktatör Adolf Hitler Diktatör : Eski Roma'da olağanüstü yetkilere sahip olan, belli bir süre için iktidara gelen mutlak yönetici....

Direksiyon nedir ne demektir?

Ahşap ve metalden üretilmiş sade ve şık bir direksiyon Otomobil, kamyon gibi taşıtlarda, arabaya istenilen yönü vermeye yarayan tekerl...

Deyim nedir ne demektir?

Tabir olabilecek eş anlamı. (dil bilim) Etkileyici bir anlatım taşıyan, çoğu gerçek anlamında ayrı bir anlam kazanmış bulunan kalıplaşmış...

Dikkat nedir ne demektir? Anlamı

Dikkat işareti ve levhası Duygularla, düşünceyi bir şey üzerinde yoğunlaştırma, bir iş üzerinde uyanık davranma. Bu iş çok dikkat istiy...

Diplomasi nedir? Diplomat kimdir? Diplomatik ne demektir? Anlamları

Diplomasi Diplomasi: Bir devletin yabancı devletlerle kurduğu ilişkilerin ve bu ilişkilerde kullandığı, başvurduğu yöntemlerin tümü. ...

Deyiş nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Deme, söyleme işi. Deme (söyleme, anlatma) biçimi, dili kullananın düşüncesini anlatabilmek ve söylemine özellik katabilmek için dilsel ge...

Devrim nedir? Devrimcilik ne demektir?

Herhangi bir alandaki hızlı ve geniş kapsamlı niteliksel değişme; o güne kadar geçerli sayılan yasaların ya da uygulamaların yeni bilgi ve ...

Diferansiyel nedir nasıl çalışır ne işe yarar?

Diferansiyel nasıl çalışır Diferansiyel, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon vb. motorlu taşıtlarda, doğrudan güç iletimiyle dönen tekerle...

Dikdörtgen nedir ne demektir? Tanımı ve anlamı

Altın orana sahip bir dikdörtgen (yükseklik 500 genişlik 809 piksel) Dikdörtgen, matematik ve geometride komşu kenarları birbirine dike...

Dik ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "dik" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Dik başlı : Boyun eğmeyen. (Bir şeyin) Dik alası : Hoş karşılanmayan bir d...

Dielektrik nedir? Dielektrik sabiti ve ısıtma ne demektir?

Dielektrik Yalıtkan, elektriği geçirmeyen; içinde, bir elektrik alanının net bir elektrik yükü akışına yol açmayıp yalnızca yüklere yer ...

Didiklemek nedir? Didik didik etmek ne demektir?

Çekiştire çekiştire ya da ısıra ısıra parçalamak. Kedi perdelerin uçlarını didiklemiş. Hırpalamak. Bir yerin içindeki eşyayı karıştırarak...

Dibek nedir? Dibek taşı ne demektir?

Dibek taşında kahve öğütme Taştan veya ağaçtan yapılma büyük havan. Dibek kahvesi. Dibek taşı : Eskiden içinde çekirdek kahve ve buğ...

Destroyer nedir? Muhrip ne demektir? Anlamları

Destroyer, küçük savaş gemisi Destroyer, çok hızlı gidip keskin manevralar yapabilen, kendini çok iyi savunduğu gibi hava, kara, su üstü...

Devir nedir? Devirli ne demektir? Anlamı

Dönüş, dönme, tur. Tekerleğin devri. Aktarma. Malların depodan kamyona devri bitti. Elden ele geçirme, bir işin sorumluluğunu bir başkası...

Detant nedir? Detant politikası ne demektir?

Toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları değişik, ayrı ayrı bloklar içinde yer alan devletler arasında gerginliğin azaltılması ilişkilerin ...

Destan nedir? Destan yazmak ne demektir? Anlamı

Ulusların yiğitlerin başlarından geçen ya da geçtiği varsayılan büyük ve olağanüstü kahramanlık olaylarının uzun ve manzum olarak (koşuk bi...

Dipçik nedir? Dipçiklemek dipçiklenmek ne demektir?

Tüfek gibi uzun namlulu silahların sert bir şekilde vücuda vurmasını önlemek için silahla bütünleşmeyi sağlamak amacıyla omuza dayanan dip b...

Deryadil nedir ne demektir? Anlamı

Gönlü geniş, her şeyi hoş gören, kalender. Deryadil Farsça bir kelimedir. Tolerans olabilecek eş anlamıdır. Denize karşı, denizi gören. Ka...

Dingin nedir? Dinginlik dinginleşmek ne demektir? Anlamı

Hareketsiz, kımıldamayan, durgun, sakin. Üşütücü, dingin bir sabah. (A. Özyalçıner) Gücü tükenmiş, yorulmuş, mecalsiz. Dinginlik (Din...

Dingil nedir? Dingil aralığı mesafesi ne demektir?

Dingil Tekerlek, makara, çark vb. dönen şeylerin ortasından geçen demir çubuk, mil. Dingil mesafesi (aks aralığı) Dingil aralığı...

Derpiş nedir? Derpiş etmek ne demektir? Anlamı

Farsça kökenli olan derpiş sözcüğü "öngörmek, aklından geçirmek, göz önünde tutmak" anlamlarında, etmek ve eylemek yardımcı eyleml...

Dermeyan nedir? Dermeyan etmek ne demektir? Anlamı

Farsça kökenli olan dermeyan (düşünce için) "etmek", eylemek" yardımcı eylemleriyle birlikte söylemek, ortaya atmak, öne sürm...

Derişim nedir? Derişik ne demektir? Kısaca anlamı

Derişim (veya konsantrasyon) kimyada bir ortamda bulunan belirli bir maddenin kütle veya hacminin, içinde bulunduğu ortamın kütle veya hacmi...

Derece nedir ne demektir?

Derece Termometre Cıvalı Gittikçe yükselen ya da alçalan durumlardan her biri, basamak, kerte, aşama. (fizik) Türlü ölçü aygıtlarının...