Divançe nedir ne demektir? Anlamı

Bir divan şairinin tam bir divan oluşturmayan şiirlerini topladığı yapıt, küçük divan. İyi bir şair olmasına rağmen ancak bir divançe oluştu...

Divan nedir ne demektir? Anlamı

Divan (tarih) Yüksek aşamalı devlet adamlarının oluşturduğu büyük meclis. (edebiyat) Divan şairlerinin şiirlerini belirli bir sıray...

Ditmek nedir ne demektir? Anlamı

Lif lif ya da çok küçük parçalara ayırmak. Pişmiş tavuk etini diderek pilavın üzerine bir güzel yaydıktan sonra... Yün, pamuk gibi lifli ş...

Dişi nedir ne demektir? Anlamı

Bitki ve hayvanların erkeğince döllenecek biçimde oluşmuş cinsi. Dişi kedi. Kadın. Kadına özgü. Kopça, çıtçıt, elektrik fişi, anahtar gi...

Diklenmek nedir ne demektir? Anlamı

Birine karşı sert bir tavırla ters bir davranışta bulunmak, kafa tutmak, efelenmek, dayılanmak. Efe yürüyüşü, diklenerek gösterişli bir biçi...

Dijital nedir ne demektir? Anlamı

Dijital binary (ikili) sistem Bir ölçümü, zamanı veya ölçülebilen herhangi bir şeyi sayılarla bildiren, sayısal. Dijital saat. İkili...

Dispanser nedir ne demektir? Anlamı

Dispanser Ayakta tedavi edilebilecek hastaların muayene, tıbbi müdahale ve tedavi ihtiyaçlarının ve ilaçlarının parasız ya da az bir ...
1 soru/yorum

Didişmek nedir ne demektir? Anlamı

Karşılıklı birbirini hırpalamak, itişip kakışmak. İnsanlarla didişmeyiniz. Zira didişmek çirkinlikleri ortaya çıkarır, güzellikleri ise ört...

Direy nedir ne demektir? Anlamı

Belli bir bölgede, ülkede ya da kıtada yetişen hayvanların hepsi, hayvan varlığı, fauna. Bununla birlikte direy örtüsü çeşitli nedenlerle y...

Diktafon nedir ne demektir? Anlamı

Oldukça eski bir diktafon Diktafon, ses yazma demek olup söylenen sözleri tekrar etmek üzere kaydeden eski bir ses alma makinesi, fono...

Deyim nedir ne demektir? Anlamı

Tabir olabilecek eş anlamı. (dil bilim) Etkileyici bir anlatım taşıyan, çoğu gerçek anlamından ayrı bir anlam kazanmış bulunan kalıplaşmı...

Dikkat nedir ne demektir? Anlamı

Dikkat işareti ve levhası Duygularla, düşünceyi bir şey üzerinde yoğunlaştırma, bir iş üzerinde uyanık davranma. Bu iş çok dikkat ist...

Deryadil nedir ne demektir? Anlamı

Deniz (derya) gibi engin gönüllü, gönlü geniş, her şeyi hoş gören, çok sabırlı, anlayışlı, olur olmaz her şeye aldırmayan, kalender. O böyl...

Derece nedir ne demektir? Anlamı

Derece Gittikçe yükselen ya da alçalan durumlardan her biri, basamak, kerte, aşama. (fizik) Türlü ölçü aygıtlarının ölçeğinde belir...