Direşmek nedir? Direşken ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (halk dilinde) bir işe, düşünceye ya da isteğe, hiçbir engelden yılmayarak, sonuna kadar bağlı kalmak, bir işi sonuna kadar götürmek, sebat etmek. İnat kertesine varan direşme ve güçlülüğü, abartmaya olan eğilimi, keyfine göre davranması atasözü haline gelmişti. (A. Şeref)
  2. Karşılıklı ayak diremek, karşılıklı direnmek, inat etmek. Zenginle direşme, pehlivanla güreşme.
  3. Karşı gelmek, karşı çıkmak. Büyüklere direşmek olmaz...

  • Direşken: Her konuda direşme tutumunda olan, sebatlı, sebatkar. Tasarladığı bir şeyi gerçekleştirmede onun kadar kararlı, direşken, inatçı, çalışkan ve takipçi bir başka insan bilmem var mıdır? (İlgili cümle kaynağı: A. Behramoğlu)
( 0 soru/yorum )