Diplomasi nedir? Diplomat kimdir? Diplomatik ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir dünya haritası önünde el sıkışan diplomatlar
Diplomasi

Diplomasi:


 1. Bir devletin yabancı devletlerle kurduğu ilişkilerin ve bu ilişkilerde kullandığı, başvurduğu yöntemlerin tümü.
 2. Diplomatlık.


Diplomat:


 1. Dış politikayla uğraşan meslek adamı.
 2. (mecazi) Hesaplı ve kurnaz davranan, herkese ödün vermeye hazır (kimse).


Diplomatik:


 1. Dış politikayla ilgili.
 2. (mecazi) Hesaplı ve kurnaz (kimse ya da davranış, görüş...)

 • Diplomatik dokunulmazlık: Dış politikayla ilgili görevli ve temsilcilerin, şahıs, konut ve haberleşmelerinin görevleri dolayısıyla her türlü müdahale ve saldırıya karşı korunması.
 • Diplomatik haberleşme: Dış ülkelerdeki temsilcileri aracılığıyla hükümetler arasında ya da bir hükümetle dış ülkedeki temsilcisi arasında yapılan haberleşme.
 • Diplomatik kurye: Bir devletin dış işleri bakanlığınca, yabancı ülkedeki diplomasi temsilciliğine ya da yabancı ülkedeki diplomatik misyonca kendi hükümetine resmi belgeler götürmek üzere görevlendirilmiş kimse.
 • Diplomatik misyon: Bir devletin yabancı bir devlete gönderdiği diplomatik temsilcilerinin tümü.
 • Diplomatik pasaport: (hukuk) Belirli kimselere dış işleri bakanlığınca, ülke dışında büyükelçilik ve elçiliklerce verilen pasaport.
( 0 soru/yorum )