Devrim nedir? Devrimcilik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Herhangi bir alandaki hızlı ve geniş kapsamlı niteliksel değişme; o güne kadar geçerli sayılan yasaların ya da uygulamaların yeni bilgi ve yöntemlere dayanılarak değiştirilmesi.
    Sanayi devrimi.
  2. Var olan siyasal ya da toplumsal düzenin zor kullanarak toptan yıkılması.
    Fransız devrimi, Avrupa'nın yüzünü değiştirmiştir.

İnkılap, ihtilal eş anlamları.

  • Devrimcilik: Eski yaşama kurallarını değiştirip yeni ve daha üstün bir yaşama biçimini egemen kılma yolundaki düşünce, ilke ve eylemler bütünü.
( 0 soru/yorum )