Kep nedir ne demektir? Anlamı

Asker kepi (üst subay) Siperli ya da sipersiz hafif başlık (şapka). Siperli asker şapkası. Üstündeki atlı, omzundaki pırıl pırıl tek...

Kentleşme nedir? Kentlileşme ne demektir? Anlamı

Kentleşme (toplum bilim) Uygun koşulların doğmasıyla, kırsal yörede bulunan küçük bir yerleşim biriminin zamanla kalabalıklaşıp büyü...
1 Yorum

Kent nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul Köy ve bucaktan büyük, toplumsal yaşamın çoğunlukla sanayi ve ticarete dayandığı, tarımsal üre...

Kenger nedir? Kengel ne demektir? Anlamı

Kenger (kengel) deve dikeni Kengel ve kenger aynı şeylerdir: (botanik) Bir çeşit deve dikeni. Yaprakları büyük düzensiz parçalı, ...

Kenetlenmek nedir ne demektir? Anlamı

Kenetlenmek Kenetle tutturulmak. Açılamayacak biçimde sıkıca birbirinin üzerine kapanmak. Onları galip getiren güç birbirlerine sıkı...

Kenet nedir? Kenetlemek ne demektir? Anlamı

Kenet çatı sistemi İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan iki ucu kıvrık ve sivri bir tür çivi. Kenet mili: Çatı ve öteki par...

Kem küm nedir? Kem küm etmek ne demektir? Anlamı

Kem küm, "verecek bir cevap bulamayıp açık bir anlamı olmayan alakalı alakasız rastgele sözler söylemek" anlamına gelen kem küm e...

Kemirme nedir? Kemirmek ne demektir? Anlamı

Kunduz bir kemirgendir. Sert bir şeyi dişleriyle azar azar yontmak. Fare tahtaları kemirir. (şaka yollu) Bir şeyi ucundan gizlice b...

Kemirgenler nedir? Kemiriciler ne demektir? Anlamı

Kemirgenler, tavşan, kobay, kirpi, fare ve kunduz gibi kesici dişleri iyi gelişmiş, köpek dişleri bulunmayan, kanca tırnaklı, hemen hepsi bi...

Kemik nedir? Kemikleşmek ne demektir? Anlamı

Kemik yapısı (anatomi) İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan beyazımsı, sert madde. Bu maddeden yapılmış, iskeleti mey...

Kemer nedir ne demektir? Anlamı

Erkek deri kemer Pantolon etek gibi giysilerin beli daha iyi kavraması için bazen de aksesuar amaçlı kullanılan, bele bağlanan uzun d...

Kement nedir nasıl yapılır? Anlamı

Kovboy kemendi Uzakta bulunan herhangi bir şeyi tutuk çekmek için halka gibi yapılıp atılan ucu ilmekli (düğümlü) uzun ip. (edebiyat...

Kemençe nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kemençe Kemençe, sol el ile havada tutularak çalınan, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde çokça yaygın olan, kemana benzer yaklaşık 5...

Kemane nedir? Kemane çekmek ne demektir? Anlamı

Keman ve kemanesi Keman ve kemençe yayı. Delgi ya da küçük torna çevirmek için kullanılan ok yayı biçimindeki araç. Kemane çek...

Keman nedir ne demektir? Anlamı

Keman Çenenin altına dayayarak yayla çalınan dört telli çalgı. Ok atmada kullanılan kavis biçimli yay. Keman gibi (kaş) : İnce,...

Kemal nedir? Kemale ermek ne demektir? Anlamı

Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik. (Ad tamlamalarında belirtilen durumunda) En yüksek değer. Bunun kema...

Kelvin nedir? Kelvinmetre ne demektir? Anlamı

Kelvin Santigrat karşılaştırma Kelvin (fizik) buzun erime noktası olan 0 °C'yi 273,15 suyun kaynama noktası olan 100 °C'yi d...

Keloğlan kimdir nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Keloğlan Türk masallarının birçoğunun ana kahramanı. Masallarda halkı temsil eder. Gösterişsizdir. Ama işlek zekası, korkusuzluğu saye...

Kelli felli nedir? Kerli ferli ne demektir? Anlamı

Kelli ferli bir adam (Çetin Tekindor) Kelli felli, kılığı kıyafeti düzgün, yaşını almış bununla birlikte gösterişli yakışıklı kişi de...
1 Yorum

Kelli nedir ne demektir? Anlamı

Kelli (halk dilinde) "Sonra" ilgeci gibi çıkma durumundaki sözcüklerin ardı sıra geldiğinde birbirine bağladığı iki önermeden iki...

Keleş nedir ne demektir? Anlamı

Güzel, yakışıklı. Arkadaşları alay etse de, keleşin güzel ve yakışıklı anlamına geldiğini öğrenen Keleş Osman kimseye kulak asmaz; onun akl...

Keler nedir ne demektir? Keler Balığı

Keler balığı Keler (zooloji) eskiden sürüngenlere verilen genel ad. Keler Balığı: Köpek balıklarından, eti yenen, derisi dericil...

Kelepir nedir? Kelepirci ne demektir? Anlamı

Kelepir kitapçı Değerinin çok altında bir fiyatla alınan ya da alınabilen şey. Kelepirci: Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek i...

Kelep nedir? Kelep yapmak ne demektir? Anlamı

Büyük iplik çilesi. Kelep yapmak: Eğirme, bükme işlerinden sonra yünleri iki el ya da iki sırık arasında yarım metrelik dönük çileler h...

Kelek nedir? Kelek çıkmak ne demektir? Anlamı

Kelek kavun Ham kavun. Halk arasında çoğu zaman ham karpuz içinde kelek çıktı denir. Yer yer çıplaklığı ya da boşluğu olan. Kılsız....

Kelebek nedir ne demektir? Anlamı

Kelebek (zooloji) Gövdesi, kanatları toz gibi ince pullarla ve türlü renklerle süslü, dört kanatlı böceklere verilen genel ad. Kola...

Kelaynak nedir ne demektir? Kelaynak Kuşu

Kelaynak Kelaynak, (zooloji) uzunluğu 70 - 75 cm, tüyleri kırmızı, siyah, yeşil, kül rengi karışımı, gagası ve ayakları kırmızı olan,...