Kemal nedir? Kemale ermek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
  2. (Ad tamlamalarında belirtilen durumunda) En yüksek değer.
    Bunun kemali altmış para! (M. Ş. Esendal)
  3. (tasavvuf) İnsanın, evrende Allahü Teala'dan başka bir şey görmeme, Allah'ı kendi varlığında görme aşamasına varması.


  • Kemale ermek (gelmek): Olgunlaşmak, erginleşmek.
( 0 soru/yorum )