Kemer nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mat kahverengi renkte erkek spor deri kemer
Erkek deri kemer
 1. Pantolon etek gibi giysilerin beli daha iyi kavraması için bazen de aksesuar amaçlı kullanılan, bele bağlanan uzun deri şerit.
 2. Bele bir bez dolayıp tokayla tutturulan ve kalın kumaş, metal, deri gibi sertçe şeylerden yapılan bel bağı, kayış.
 3. Don, pantolon, etek gibi giysilerin bele gelen bölümü.
 4. Eskiden, daha çok yolculuklarda kullanılan, üzerinde sıra sıra altın para yerleştirmeye yarar gözleri olan meşin kuşak.
 5. Kapı, pencere, geçit, köprü gözü gibi açmaların, oyuğu aşağıya bakan yay biçiminde üst eşiği.
 6. (anatomi) Kemiklerden oluşmuş kemer biçiminde tavan. Ayak kemeri.
 7. Yay gibi tümsekli. Kemer burun.


Kemer ile ilgili deyimler ve anlamları


Üzerinde çiçek deseninde delikleri olan bayan deri kemer
Bayan deri kemer
 • Kemerleri (kemerini) sıkmak: (deyiminin anlamı) Giderek tutumlu bir yaşantıya alışmak


Kemer ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


Taşlardan örülmüş mimari kemer
Mimari taş kemer
 • Kemer açıklığı: Mimarlıkta, kemerin oturduğu iki ayak ya da duvar arasındaki boşluk.
 • Kemer alnı: Mimarlıkta, kemerin şerit biçiminde görünen profili.
 • Kemer ayağı: Mimarlıkta, kemerin bindiği ayak ya da sütun.
 • Kemer bağlama:
  1. Aile büyüğünün, gelinin beline altın ya da gümüş kemer bağlaması töreni.
  2. (tasavvuf) Tekke şeyhinin, tarikata girenin bileni, kendine bağlanması ve yasaklardan uzak durması simgesi olarak kuşak bağlaması ve bu nedenle yapılan tören. Kimi tarikatlar bu törene şet derler.
 • Kemer kaburgası:
  1. Mimarlıkta, kemerin iç kısmında yapılan silme biçimi çıkıntılı, yuvarlak çubuklar.
  2. Gotik mimaride sivri kemerlerin iskeletini oluşturmada yontma kısımlar.
 • Kemer karnı: Mimarlıkta, kemer ya da tonozun iç yanında kemer taşlarının oluşturduğu içbükey yüzey.
 • Kemer kilidi: Kemeri ayakta tutan ve yıkılmasını engelleyen kemerin iki yarı yayının tam ortasındaki kilit taşı.
 • Kemer sırtı: Kemer taşlarının üste gelen kavisli dış yüzeyi.
 • Kemer tablası: Bir kemerin yayıyla üzengi çizgisine konulmuş bir düz atkı arasındaki yüzey.
 • Kemer tacı: Büyük kapı kemerlerinin üst tarafına yerleştirilen sivri ve kalkan biçimli taş.
 • Kemer taşı: Kemer yapımında kullanılan kama gibi konik taş.
 • Kemer yatağı: Duvarın, kemerin oturduğu kısmı.
 • Kemerleri sıkmak: Ekonomik kriz ve enflasyon gibi durumlarda, halkın yaşam standardını düşürmeye yönelik özverilerde bulunmayı öngören politika için kullanılır. Kemerleri sıkma politikası.
( 0 soru/yorum )