Jul Nedir Ne Demektir?

Fizikçi Joule'ün adından. Jul fizikte bir newton'luk bir kuvvetin, uygulandığı noktayı kendi doğrultusunda 1 m hareket ettirmesiyle ...

Jöle nedir ne demektir? Anlamı

Saç jölesi Saçların istenen şekli alması ve bu şekli uzun süre muhafaza etmesini sağlayan, saçlara sürüldükten sonra kuruyarak iyice ...

Iskarmoz nedir ne demektir? Anlamı

Bir sandalda küreği tutan ıskarmoz Iskarmoz Balığı (denizcilik) Kürekli tekne, kayık ve sandalın yan kenarına küreğin bağlanma...

İdeogram Nedir Ne Demektir? Anlamı

(dil bilgisi) Bir nesneyi ya da kavramı, adını oluşturan seslerle değil de, doğrudan doğruya grafik olarak simgeleyen işaret: Hiyeroglifle...

İfrağ nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi bir durumdan ya da biçimden başka bir duruma çevirme: Hastane gemisi haline ifrağ olunmuş ticaret gemileri muhasamatın devamı müdd...

İçrek nedir ne demektir? Anlamı

Mahrem, batıni, ezoterik eş anlamları. İçte kalan, saklı, gizli: Herkes - aşağı yukarı bir düşünceyle - kabul eder ki, insan kendi içrek ...

İçtihat nedir ne demektir? Anlamı

Görüş, bakış açısı, anlayış, kavrama biçimi. Bir iş hakkında şahsi görüş açısına göre verilen hüküm. (hukuk) Yasada ya da örf ve a...

İçtima Nedir Ne Demektir? Anlamı

İçtima Toplanma, toplantı. (gök bilimi) Kavuşum. (askerlik) Askerlerin silahlı ve tam donatımlı toplanmaları: Bölük teftiş için i...

Irk nedir ne demektir? Anlamı

Irk eşitliği Soy. İnsan türünün, sürekliliği soya çekimle gerçekleşmiş belli başlı çeşitlerinden her biri: Beyaz ırk, siyah ırk vb. ...

İçgüdü Nedir Ne Demektir? Anlamı

İçgüdü, psikolojide bir türün tüm bireylerinde doğuştan aynı özellikleri gösteren ve bilinçlilik dışında gerçekleşen ortama uyarlanma ve var...

Isı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Isının termal görüntüsü Isı, fizikte bir cisimdeki sıcaklığın artmasına neden olan fiziksel enerji, hararet eş anlamı: Isı atomlar ara...

Isıl pil nedir ne demektir?

Isıl Pil (TÜBİTAK) Isıl pil, fizikte birbirine seri olarak bağlanmış çok sayıda ısıl çiftlerden oluşan ve böylece kolay ölçülebilir b...

Hafiye nedir ne demektir? Anlamı

Hafiye, kişi ya da olaylar hakkında özel soruşturmalarla ve gizlice edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse: Kendisini takip eden kişini...

Hak nedir ne demektir? Anlamı

Allah (c.c.)'ın isimlerinden bir tanesi. İçinde "hak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Hak getire : (deyiminin an...

Galvanoskop nedir ne demektir?

Galvanoskop Galvanoskop, mıknatıslı ibresinin sapmasıyla, bir elektrik akımının varlığını ve kabaca büyüklüğünü gösteren aygıt, galvan...

Galon nedir? 1 galon kaç litredir?

1 galonluk akaryakıt bidonu Galon, başta Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika olmak üzere bazı ülkelerde sıvı ve katıların ölçümünde kulla...

Garp nedir ne demektir? Anlamı

Dört ana yönden güneşin battığı yön, batı, mağrip: Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar (M. A. Ersoy). Garp Cephesi. Bulunulan yere ...

Galeta Nedir Ne Demektir? Anlamı

Galeta unu Fırında iyice pişirilerek kurutulmuş türlü biçimde peksimet. Galeta unu : Kızartılmış ekmek kabuğunu ya da galetayı döv...

Gama Nedir Ne Demektir?

Gama ışını Bir görüntünün ya da fotoğrafın yeniden üretilmesinde kullanılan kontrastlık ölçeği. Işıklandırmaya (pozlandırmaya) ilişki...

Fanfar nedir ne demektir? Anlamı

Yalnız üflemeli bakır çalgılardan ve sayıları 20 - 150 arasında değişen çalgıcılardan kurulu mızıka takımı: Fanfar dediğimiz malum bol nefes...

Farımak nedir ne demektir? Anlamı

Vazgeçmek, çekilmek, usanmak, bezmek, bıkmak, fariğ olmak: Gönül farımadı güzel sevmeden / Ak göğsü bendi de gümüş düğmeden (Karacaoğlan) ...

Fanus Nedir Ne Demektir? Anlamı

Balık şekilli cam fanus Uzun ayaklı süslü fener. Saat, mikroskop vb. gibi, dış etkenlerden korunması gereken şeylerin üzerine kapatı...

Fantastik nedir ne demektir? Anlamı

Fantastik bir dünya Gerçekte olmayan, inanılmaz, masalımsı, hayal ürünü. Olağanüstü güzel, çok üstün, hayal gücünü aşan nitelikte. ...

Fariza nedir ne demektir? Anlamı

Allah (c.c.)'ın emri. Farz eş anlamı. Namaz, oruç, zekat gibi kesin delil ve manası açık olan ayetler ile Yüce Yaratıcı tarafından bil...

Faraza nedir ne demektir? Anlamı

"Tutalım ki, diyelim ki, ola ki, sayalım ki, söz gelişi, farz etki" gibi anlamlara gelir: Faraza geçmişe doğru yol alsak, kainatın...

Farisi nedir ne demektir? Anlamı

Farisi Fars dili, Farsça demektir. Farisi, İran'ın resmi dilidir ve bu dil Tacikistan ve bazı Afganistan bölgesinde de konuşulur: Klasi...

Faz nedir ne demektir? Anlamı

Ayın fazları Evre, safha, aşama: İçinde hilal ve dolunayında olduğu 28 kadar Ay fazı vardır. (fizik) Birbiri ardından gelen değişik...

Fasikül nedir ne demektir? Anlamı

Fasiküller Fasikül, büyük eserlerin, kitapların ayrı bölümler halinde yayınlanan parçalarından her biri, cüz. Fasikül fasikül yayınlan...

Fasıl nedir ne demektir? Anlamı

Bölüm, kesim, kısım, ayrım: O müthiş dayak faslından sonra, İsmail bir süre benim odamda, büzülmüş kaldı. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Kara...

Eflak nedir ne demektir? Anlamı

Felekler, semalar, gökler. (mecazi) Talihler, bahtlar, yazgılar. Eflak; felekler, semalar, gökler, küreler, zamanlar, bahtlar, kaderler ...