Jul Nedir Ne Demektir?

Fizikçi Joule'ün adından. Jul fizikte bir newton'luk bir kuvvetin, uygulandığı noktayı kendi doğrultusunda 1 m hareket ettirmesiyle ...

Jönprömiye nedir ne demektir? Anlamı

Jönprömiye tiyatro ve sinemada baş rolü oynayan erkek oyuncu demektir. Ellisinde jönprömiye rolü yapmak fazla tehlikeli bir iş. Dün alkışlay...

Jöle Nedir Ne Demektir?

Jöle Meyve suyunun pelteleştirilmiş şekerlemesi. Et suyunun soğuduktan sonra gevşek, esnek bir kıvam almış durumu. Meyve jölesi, saç...

Jurnal nedir? Jurnalcilik ne demektir? Anlamı

Jurnal, II. Abdülhamit döneminde jurnalciler tarafından, devlet ve özellikle saray aleyhinde çalıştığı ileri sürülenler için saraya verilen ...

Jüri nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Jüri Yarışma, sınav vb. etkinliklerde yarışmacıların performanslarını değerlendirmek, başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla işinin...

Iskarmoz nedir ne demektir? Anlamı

Bir sandalda küreği tutan ıskarmoz Iskarmoz Balığı (denizcilik) Kürekli tekne, kayık ve sandalın yan kenarına küreğin bağlanma...

Irgat nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Hasat zamanı çalışan ırgatlar İşçi, kol gücüyle çalışan inşaat ya da tarım işçisi. Rençper, amele eş anlamları. Gemilerde demir zinc...

Isıtıp ısıtıp önüne koymak deyiminin anlamı nedir?

Eski bir konuyu ikide birde yeniymiş gibi söz konusu yapmak, sıkacak şekilde tekrar tekrar aynı konuyu açmak. Ne söyleyeceğini bilemeyen pol...

İham nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Şüpheye, vehme, tereddüde ve kuruntuya düşürme. Hilmi Efendi Hazretlerinin irad ettiği kelamdan bazı cümleler bendenizin nazar-ı dikkatini ...

İfrit nedir? İfrit olmak ne demektir? Anlamı

Çok kötü ve zararlı kimse. Her işte bir ifrit gibi kabaran izzetinefis, sevdanın önünde siner, büzülür, yok olur. (İlgili cümle kaynağı: H....

İdare-i maslahat nedir? İdareimaslahat ne demektir? Anlamı

Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma, sağlam bir temele dayandırmadan iyi kötü yoluna koyma, idare etme, geçiştirme...

İçtepi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir iş yapmak için duyulan karşı gelinemez istek. Bunlardan biri taklit içtepisi olup, insanlarda doğuştan vardır; insanlar bütün öteki yar...

İdeogram Nedir Ne Demektir? Anlamı

(dil bilgisi) Bir nesneyi ya da kavramı, adını oluşturan seslerle değil de, doğrudan doğruya grafik olarak simgeleyen işaret. Hiyeroglifle...

İfrağ nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi bir durumdan ya da biçimden başka bir duruma çevirme. Hastane gemisi haline ifrağ olunmuş ticaret gemileri muhasamatın devamı müdd...

İdeolog nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Belirli bir ideolojinin taraftarı veya savunucusu. İdeolog, politik, felsefi, bilimsel, dinsel, toplumsal veya başka bir konuda bir öğreti ...

İçrek nedir ne demektir? Anlamı

Mahrem, batıni, ezoterik eş anlamları. İçte kalan, saklı, gizli. Herkes - aşağı yukarı bir düşünceyle - kabul eder ki , insan kendi içrek...

İfrat nedir? İfrata kaçmak ne demektir? Anlamı

Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık. İfrat, haddini yani meşru sınırı aşmak, başkasının hak sınırla...

İçtihat nedir ne demektir? Anlamı

Görüş, bakış açısı, anlayış, kavrama biçimi. Bir iş hakkında şahsi görüş açısına göre verilen hüküm. (hukuk) Yasada ya da örf ve a...

İçtima Nedir Ne Demektir? Anlamı

İçtima Toplanma, toplantı. (gök bilimi) Kavuşum. (askerlik) Askerlerin silahlı ve tam donatımlı toplanmaları. Bölük teftiş için i...

Irk nedir ne demektir? Anlamı

Irk eşitliği Soy. İnsan türünün, sürekliliği soya çekimle gerçekleşmiş belli başlı çeşitlerinden her biri. Beyaz Irk. (zooloji) En...

İçgüdü Nedir Ne Demektir? Anlamı

İçgüdü, psikolojide bir türün tüm bireylerinde doğuştan aynı özellikleri gösteren ve bilinçlilik dışında gerçekleşen ortama uyarlanma ve var...

Irmak nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları?

Irmak (Kızılırmak) Özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından, su, dere, çay gibi akarsuların en büyüğü, nehir. (gökbili...

Isı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Isının termal görüntüsü Isı, fizikte bir cisimdeki sıcaklığın artmasına neden olan fiziksel enerji. Hararet eş anlamı. Isı atomlar ara...

Iskarta nedir? Iskartaya çıkmak ne demektir? Anlamı

Herhangi bir nedenden ötürü değerini yitirmiş (şey). Sanayileşmiş ülkelerdeki teknik buluşların hızlı bir tempoda gerçekleşmesi, yepyeni ar...

Isırmak ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Dişlerini geçirip sıkmak. Köpek çocuğu bacağından ısırmış. (kelime ile ilgili cümle) Dişleriyle tutup koparmak. Elmayı ısıra ısıra yiyor. ...

Irz nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Irz, bir kimsenin, başkalarınca dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti. Peygamberimiz (sav) "Kim (din) kardeşinin ırz ve na...

Isıl pil nedir ne demektir?

Isıl Pil (TÜBİTAK) Isıl pil, fizikte birbirine seri olarak bağlanmış çok sayıda ısıl çiftlerden oluşan ve böylece kolay ölçülebilir b...

Gavur ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları nedir?

Müslüman olmayıp muhtemel düşman olan yabancı devletler ve bu devletlerin vatandaşları. Ali Onbaşı "At gavur at, kanını emdiğin masum ...

Hak ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Hak eşitliği Hak ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "hak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Hak etmek : La...

Hakkaniyet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet. İlgili örnek cümleler: Hakkaniyet, iyiyi kötüden, doğruyu eğriden ayırmak üzere Yaratıcı'n...

Halayık nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Halayık, cariye demektir. Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz, gül ağacından (dalından) odun olmaz : (atasözünün anlamı) Düşük nitelikl...

Hafiye nedir ne demektir? Anlamı

Hafiye, kişi ya da olaylar hakkında özel soruşturmalarla ve gizlice edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse. Kendisini takip eden kişini...

Gauss nedir ne demektir? Gauss ne birimidir?

Bir mıknatıs manyetik alanının Gauss birimi ile gösterilmesi Gauss, manyetik akı yoğunluğunun elektromanyetik birimi bir başka deyişl...

Hak nedir ne demektir? Anlamı

Allah (c.c.)'ın isimlerinden bir tanesi. İçinde "hak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Hak getire : (deyiminin an...

Hal nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin hepsi, vaziyet, durum. Bu halde sokağa çıkılır mı? Davranış, tavır. İşte...

Hafif ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Hafif atlatmak : Kötü, tehlikeli bir durumdan en az zararla kurtulmak. Hafif giyinmek : Az ve ince giyinmek. Bu havada hafif giyinilir mi,...

Hafızı kütüp nedir ne demektir? Anlamı

Hafızı kütüp, eskiden, bir kitaplıkta bulunan kitapların bakım ve korunmasını sağlayan görevli. Ben önce kütüphanenin okuma salonuna girdim....

Hakuran nedir? Hakuran kafesi gibi ne demektir? Anlamı

Hakuran bir çeşit kumru demektir. Viran bu Rum evi adada oturduğumuz ev. Serinliğine serin ferah olmasına ferah da tam bir hakuran kafesi. B...

Galvaniz nedir? Galvanize ne demektir? Anlamı

Galvaniz saç plaka Galvaniz, çinkoyla kaplama anlamına gelen galvaniz işlemi teriminde geçer (İtalyan fizikçisi ve anatomi uzmanı Galv...

Galvanoskop nedir ne demektir?

Galvanoskop Galvanoskop, mıknatıslı ibresinin sapmasıyla, bir elektrik akımının varlığını ve kabaca büyüklüğünü gösteren aygıt, galvan...

Galon nedir? 1 galon kaç litredir?

1 galonluk akaryakıt bidonu Galon, başta Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika olmak üzere bazı ülkelerde sıvı ve katıların ölçümünde kulla...

Galeyan nedir? Galeyana gelmek ve getirmek ne demektir? Anlamı

Galeyan Kaynama. Nazar eyle ki bir nesne ateşte galeyan ederken üzerine kef (köpük) gelir. (Seyyid Mustafa Rasim Efendi) (mecazi) C...

Gani nedir? "Gani gani rahmet" ne demektir? Anlamı

"Zengin" anlamında olup dilimizde aşağıdaki deyimlerde geçer. Gani ile ilgili deyimler ve anlamları Gani gani : Bol bol.

Garp nedir ne demektir? Anlamı

Dört ana yönden güneşin battığı yön, batı, mağrip. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar (M. A. Ersoy). Garp Cephesi. Bulunulan yere ...

Galeta Nedir Ne Demektir? Anlamı

Galeta unu Fırında iyice pişirilerek kurutulmuş türlü biçimde peksimet. Galeta unu : Kızartılmış ekmek kabuğunu ya da galetayı döv...

Gama Nedir Ne Demektir?

Gama ışını Bir görüntünün ya da fotoğrafın yeniden üretilmesinde kullanılan kontrastlık ölçeği. Işıklandırmaya (pozlandırmaya) ilişki...

Gark Nedir? Gark olmak ve etmek ne demektir? Anlamları

Boğma, boğulmak anlamında kullanılmaktadır. Birini bir şeye gark etmek : (deyiminin anlamı) Birine bir şeyi bol bol vermek, birini bir ...

Fare ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Fare Fare ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "fare" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Fare deliğe sığmamış,...

Fanfar Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yalnız üflemeli bakır çalgılardan ve sayıları 20 - 150 arasında değişen çalgıcılardan kurulu mızıka takımı. (Üflemeli çalgılar için) Kısa, ...

Farımak Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kocamak. Yorulmak, usanmak, güçsüz düşmek. Gönül farımadı güzel sevmeden, Ak göğsü bendi de gümüş düğmeden. Eskimek, yıpranmak, işe yaram...

Fanus Nedir Ne Demektir? Anlamı

Balık şekilli cam fanus Uzun ayaklı süslü fener. Saat, mikroskop vb. gibi, dış etkenlerden korunması gereken şeylerin üzerine kapatı...

Fantastik nedir ne demektir? Anlamı

Fantastik bir dünya Gerçekte olmayan, inanılmaz, masalımsı, hayal ürünü. Olağanüstü güzel, çok üstün, hayal gücünü aşan nitelikte. ...

Fariza nedir ne demektir? Anlamı

Allah (c.c.)'ın emri. Farz eş anlamı. Namaz, oruç, zekat gibi kesin delil ve manası açık olan ayetler ile Yüce Yaratıcı tarafından bil...

Faraza nedir ne demektir? Anlamı

"Tutalım ki, diyelim ki, ola ki, sayalım ki, söz gelişi, farz etki" gibi anlamlara gelmektedir. Faraza geçmişe doğru yol alsak, k...

Fanya nedir? Fanyalı ağ ne demektir? Anlamı

Fanyalı balık ağı Fanya, geniş gözlü bir balık ağına mantarlı yakasından kurşunlu yakasına kadar uzanacak biçimde eklenen çok geniş gö...

Farisi nedir ne demektir? Anlamı

Farisi Fars dili, Farsça demektir. Farisi, İran'ın resmi dilidir ve bu dil Tacikistan ve bazı Afganistan bölgesinde de konuşulur. Klasi...

Faz nedir ne demektir? Anlamı

Ayın fazları Evre, safha, aşama. İçinde hilal ve dolunayında olduğu 28 kadar Ay fazı vardır. (fizik) Birbiri ardından gelen değişik...

Fasikül nedir ne demektir? Anlamı

Fasiküller Fasikül, büyük eserlerin, kitapların ayrı bölümler halinde yayınlanan parçalarından her biri, cüz. Sonuçta 25 fasikül içere...

Fasıl nedir ne demektir? Anlamı

Bölüm, kesim, kısım, ayrım. O müthiş dayak faslından sonra, İsmail bir süre benim odamda, büzülmüş kaldı. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Kara...

Farzımuhal nedir? Farzı muhal ne demektir? Anlamı

Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir şeyi olacakmış, gerçekleşecekmiş gibi düşünerek, varsayarak. Farzımuhal yer çekimi olmasa, ırmaklar nereye ...

Farz nedir? Farz etmek ne demektir? Kısaca anlamı

İslam'ın beş farzı Müslümanlıkta, geçerli engel olmadıkça, kesinlikle yapılması, uyulması ya da yerine getirilmesi gereken Allah ...

Eflak nedir ne demektir? Anlamı

Felekler, semalar, gökler. (mecazi) Talihler, bahtlar, yazgılar. Eflak; felekler, semalar, gökler, küreler, zamanlar, bahtlar, kaderler ...