Hafif ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?


  • Hafif atlatmak: Kötü, tehlikeli bir durumdan en az zararla kurtulmak.
  • Hafif giyinmek: Az ve ince giyinmek. Bu havada hafif giyinilir mi, üşüteceksin!
  • Hafif tertip: Şöyle böyle, aşırılığa kaçmadan.
  • Hafife almak: (deyiminin anlamı) Küçümsemek, önemsememek.
  • Hafiften almak:
    1. Bir davranış karşısında yumuşak ve yatıştırıcı bir tutum takınmak.
    2. Önemsemeyip üzerine düşmemek, gereğince ilgilenmemek.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.