İdeolog nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Belirli bir ideolojinin taraftarı veya savunucusu: İdeolog, politik, felsefi, bilimsel, dinsel, toplumsal veya başka bir konuda bir öğreti oluşturan belirli bir düşünme şekline fanatik olarak bazen de körü körüne kendini adamış kişidir.
  2. felsefe 18. yüzyıl sonlarında Fransa'da, fikirleri ve fikirlerin kökenlerini araştıran felsefe topluluğunun adı.
( 0 soru/yorum )