Mostra nedir ne demektir? Anlamı

Örnek, göstermelik, numune. Mostralık: Göstermelik. (mecazi) Kötü ya da yersiz davranışlarıyla göze batan kimse. Mostra olmak: (de...

Moskof nedir ne demektir? Anlamı

Halk arasında Ruslara verilen ad. Seni buraya getiren adam Moskof'un ajanlığını yapan onlarla beraber çalışıp, vatansever Çeçenleri tuz...

Mor salkım nedir? Morsalkım Çiçeği

Mor salkım çiçeklerinden oluşmuş bir tünel Mor salkım, baklagillerden, ana yurdu Çin olan, boyu 20 metreyi bulan, yetmiş yıl kadar ya...

Mors nedir ne demektir? Mors Alfabesi

Mors alfabesi Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf dizgesi. Mors alfabesinde noktalar kısa, çizgiler uzun sinyalle...
1 Yorum

Morötesi (UV) nedir? Mor ötesi ışın ne demektir? Anlamı

Morötesi ışıma Güneş tayfında bulunan, mor ışıktan daha kısa yani dalga boyu 100 ile 400 nm arasındaki dalga boyuna sahip olduğu için ...

Morina nedir? Morina Balığı

Morina Balığı (zooloji) Soğuk denizlerde yaşayan 1 - 1,5 m uzunluğunda, 4 - 11 kg, ağırlığında, sırt ve yan tarafları yeşilimsi esme...

Moratoryum nedir ne demektir? Anlamı

Moratoryum borçlunun vadesi gelmiş borçlarını ödemeyeceğini ilan etmesi; yasa, mahkeme kararı, borçlu ve alacaklı arasındaki bir anlaşma kar...

Moral nedir ne demektir? Anlamı

Bir insanın içten gelen ruhsal gücü, maneviyat, manevi güç. Moralim yerinde. Moral vermek: Bir kimsenin ruhsal dirence gücünü artırmak, ...

Monte nedir? Monte etmek ne demektir? Anlamı

Bir bütün olarak tasarlanmış, birleştirilince işe yarayacak makine eşya vb.nin parçalarını yerli yerine takmak anlamına gelen monte etmek sö...

Montaj nedir ne demektir? Anlamı

Bütün olarak tasarlanmış, gerçek işlevini birleştirildiğinde yerine getirebilecek öğeleri (makine, eşya vb.) uygun bir biçimde bir araya ge...

Montofon nedir ne demektir? Anlamı

Montofon sığırı Avusturya kökenli, süt verimi çok yüksek bir sığır ırkı, montafon. (mecazi) Tembellik yapan, oturduğu yerden kalkma...

Monşer nedir ne demektir? Anlamı

Batı özentisi davranış sergileyen kimse. Bu gençler, dönemlerindeki Fransız modasını izlemeye başlamışlar, konuşmalarında Türkçe deyimler y...

Monoton nedir? Monotonluk ne demektir? Anlamı

Monoton Hep aynı tonda olan, tek düze. Monoton bir ses. Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek. Zaten bu monotonluk öyle bir rad...

Monoteizm nedir? Monoteist ne demektir? Kısaca Anlamları

De ki: O Allah birdir. Sadece tek bir Tanrının olduğuna inanma, Tek Tanrıcılık. Kainattaki her şeyin mutlak güç sahibi, eşi ve benze...

Monolog nedir ne demektir? Kısaca Anlamı ve Örnek

Bir tiyatro oyununda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma, diyalog karşıtı. Bir oyuncu için yazılmış ve dinleyicilere bir kiş...

Mono nedir ne demektir? Anlamı

Mono birlikte kullanıldığı sözcüğe "tek" anlamı katar. Mono ses: Sesin tek kanal olarak gelmesi demektir, stereo tersi. Ses mo...

Monitör nedir ne demektir? Anlamı

LCD Bilgisayar monitörü Monitör, görüntü göstermek için kullanılan insan gözünün görebileceği sinyaller yayan elektronik aygıtların g...

Monarşi nedir? Monarşik ne demektir? Kısaca Anlamı

Monarşi Siyasal otoritenin bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi. Cumhuriyet rejiminin tersine, devlet başkanı olan kral y...

Moment nedir ne demektir? Anlamı

Moment Moment (fizik) bir kuvvetin, uygulandığı cismi döndürme eğiliminin ölçüsü olup, kuvvetin büyüklüğüyle, dönme ekseninden kuvvetin...

Moloz nedir ne demektir? Anlamı

Moloz Bir yapı veya yapının bir bölümü yıkıldıktan sonra oluşan kum, taş, kırık tuğla ve beton parçalarının oluşturduğu yığın, yapı d...

Molekül nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Molekül 2 Hidrojen 1 Oksijen atomlarından oluşmuş su (H 2 O) molekülleri Bir maddenin kendi başına var olabilen ve bütün özellikler...

Molla nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Molla, bazı İslam toplumlarında tanınmış din alimlerine veya belirli seviyede öğrenim görmüş kimselere verilen bir unvandır. Büyük kadı. &...

Mol nedir ne demektir? Anlamı

1 Mol Mol, maddeyi içindeki parçacık sayısına göre ölçülendiren ölçü birimi. Avogadro sayısı (6,022 x 10 23 ) kadar atom ya da molek...

Mokasen nedir ne demektir? Anlamı

Mokasen ayakkabı Mokasen Amerika yerlilerinin çarığı biçiminde yapılan burnu dikişli bağsız ayakkabı. O kadar kibardı ki, garsona seslen...