Mostra nedir ne demektir? Anlamı

Örnek, göstermelik, numune, model: Prens Hasan Meydanı'ndaki büyük atölyede, giriş kapısının iki yanına kocaman kargo sandıkları yerleşt...

Moskof nedir ne demektir? Anlamı

Halk arasında Ruslara verilen ad: Seni buraya getiren adam Moskof'un ajanlığını yapan onlarla beraber çalışıp, vatansever Çeçenleri tuz...

Mors nedir ne demektir? Mors Alfabesi

Mors alfabesi Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf dizgesi. Mors alfabesinde noktalar kısa, çizgiler uzun sinyalle...
1 soru/yorum

Morina nedir? Morina Balığı

Morina Balığı (zooloji) Soğuk denizlerde yaşayan 1 - 1,5 m uzunluğunda, 4 - 11 kg, ağırlığında, sırt ve yan tarafları yeşilimsi esme...

Moratoryum nedir ne demektir? Anlamı

Moratoryum, borçlunun vadesi gelmiş borçlarını ödemeyeceğini ilan etmesi; yasa, mahkeme kararı, borçlu ve alacaklı arasındaki bir anlaşma ka...

Moral nedir ne demektir? Anlamı

Bir insanın içten gelen ruhsal gücü, maneviyat, manevi güç: Moral, bir insanın halinden memnun, istikbalinden emin olmasıdır. Moral, insanla...

Montaj nedir ne demektir? Anlamı

Bütün olarak tasarlanmış, gerçek işlevini birleştirildiğinde yerine getirebilecek öğeleri (makine, eşya vb.) uygun bir biçimde bir araya ge...

Montofon nedir ne demektir? Anlamı

Montofon sığırı Avusturya kökenli, süt verimi çok yüksek bir sığır ırkı, montafon. (mecazi) Tembellik yapan, oturduğu yerden kalkma...

Monşer nedir ne demektir? Anlamı

Batı özentisi davranış sergileyen kimse: Bu gençler, dönemlerindeki Fransız modasını izlemeye başlamışlar, konuşmalarında Türkçe deyimler y...

Mono nedir ne demektir? Anlamı

Mono birlikte kullanıldığı sözcüğe "tek" anlamı katar. Mono ses: Sesin tek kanal olarak gelmesi demektir, stereo tersi. Ses mo...

Monitör nedir ne demektir? Anlamı

LCD Bilgisayar monitörü Monitör, görüntü göstermek için kullanılan insan gözünün görebileceği sinyaller yayan elektronik aygıtların g...

Moment nedir ne demektir? Anlamı

Moment Moment (fizik) bir kuvvetin, uygulandığı cismi döndürme eğiliminin ölçüsü olup, kuvvetin büyüklüğüyle, dönme ekseninden kuvvetin...

Moloz nedir ne demektir? Anlamı

Moloz Bir yapı veya yapının bir bölümü yıkıldıktan sonra oluşan kum, taş, kırık tuğla ve beton parçalarının oluşturduğu yığın, yapı d...

Mol nedir ne demektir? Anlamı

1 Mol Mol, maddeyi içindeki parçacık sayısına göre ölçülendiren ölçü birimi. Avogadro sayısı (6,022 x 10 23 ) kadar atom ya da molek...

Mokasen nedir ne demektir? Anlamı

Mokasen ayakkabı Mokasen Amerika yerlilerinin çarığı biçiminde yapılan burnu dikişli bağsız ayakkabı: O kadar kibardı ki, garsona seslen...