Kolektivizm nedir? Kolektivist ne demektir? Anlamları

Üretim ve dağıtım üzerinde kolektif denetimi savunan ve yalnız fabrika, maden ocağı, tarla gibi üretim araçlarından özel mülkiyeti kaldırma...

Koleksiyon nedir? Koleksiyonculuk ne demektir? Anlamı

Pul koleksiyonculuğu Hemen hemen her konuda öğrenme, yarar sağlama en önemlisi de zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine ...

Kolej nedir ne demektir? Anlamı

Kolej Binası Lise dengi özel okul. Öğretim programında, genellikle İngilizce olmak üzere, yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren l...

Kolçak nedir ne demektir? Anlamı

Otomobil kol dayama kolçağı Yalnız başparmak kısmı ayrı olan, parmaksız yün eldiven. Ceket ya da gömlek kollarının kirlenmesine enge...

Kolcu nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi gözetmek korumak için bekleyen ya da kol gezen görevli, muhafız. Gümrük kolcusu. Hizmetçilere çalışacak ev bulan kimse. Kolc...

Kol böreği nedir ne demektir?

Kol Böreği Kola benzer şekilde uzunca sarılmış bütün bir yufkanın tepsiye döşenmesiyle yapılan bir börek türü. Ancak özel günlerde piş...

Kolay ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Kolay gelsin (gele): (deyiminin anlamı) Bir iş yapmakta olanlara söylenen iyi dilek sözü. Kolay kolay: (Olumsuz cümlelerde) Kolay bir yol...

Kolan nedir? Kolan vurmak ne demektir? Anlamları

Kolan Dokuma, deri vb.den yapılan yassı ve enlice şerit bağ. Hayvanın semerini ya da eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkı...

Kolaj nedir ne demektir? Anlamı

Kolaj tekniği örneği (elma) Gazete kağıdı gibi çeşitli kağıtlar, fotoğraf, kumaş, metal vb. gereçlerin yapıştırılarak bazen de boya i...

Kolaçan nedir? Kolaçan etmek ne demektir? Anlamı

Herhangi bir amaçla çevreyi dolaşıp pek belli etmeksizin gözden geçirme anlamında argoda kullanılan bir deyimdir. Dört kere arkalarından gi...

Kolağası nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden orduda, yüzbaşıyla binbaşı arasında yer alan bugünkü kıdemli yüzbaşı karşılığı olan bir subay rütbesi. 20. yüzyıl başlarında İstanbu...

Kola nedir? Kolalamak ne demektir? Anlamı

Kolalanmış dantel Çamaşır kolalamakta kullanılan suda erir bir cins nişasta. Kağıt ya da bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış ni...

Kol nedir ne demektir? Anlamı

Kol İnsanın, omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan organı. Giysilerin, kolu saran bölümü. Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal...

Koku nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güzel koku Cisimlerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duyum. Nefis bir yemek kokusu. G...

Kokpit nedir ne demektir? Anlamı

Yolcu uçağı kokpiti Uçaklarda pilotların bulunduğu kabin. Uçağı yönetecek tüm cihaz ve kumandalar burada bulunur. Uçuşa yardımcı olac...

Kokoreç nedir neden yapılır?

Kokoreç Şişe sarılarak, kor ateşte (odun közünde) kızartılan kekikli kuzu ya da koyun bağırsağı. Kokorecin iç kısmı bumbardan (kalın b...

Kokart nedir ne demektir? Anlamı

Kokart örneği Asker şapkalarına takılan gerek uluslara göre gerekse askeri sınıflara göre değişik renklerde olan işaret. Genellikle ...

Kokarca nedir ne demektir? Kokarca Hayvanı

Kokarca Kokarca (zooloji) etoburların sansargiller familyasından, 40 cm uzunluğunda, kara renkli, sırtında üç beyaz çizgi bulunan, ya...

Kohezyon nedir ne demektir? Anlamı

Kohezyon, (fizik) sıvı ya da katı cisimleri bir arada tutan moleküller arası çekim gücü, iç yapışkanlık. Gazlarda bu güç çok zayıftır. Bir ...

Kok nedir? Kok kömürü ne demektir?

Normal kömür ve kok kömürü Kok, yağlı maden kömürünün büyük fırınlarda ısıtılarak uçucu maddeleri alınmış bölümü. Boyutları 4-10 cm ar...

Koğuş nedir ne demektir? Anlamı

Askeri koğuş Kışla, hastane, hapishane gibi kalabalık yerlerde, içinde birçok kimsenin birlikte yattığı ya da barındığı büyük oda, yat...

Kof nedir? Kof çıkmak ne demektir? Anlamı

Kuruyarak ya da çürüyerek içi boşalmış olan, içi dolu olması gerekirken boş olan. Kof ceviz. Boş, değersiz, bilgisiz, yetkisiz (kimse). Ko...

Kodeks nedir? Türk kodeksi ne demektir? Anlamı

Türk kodeksi Tıpta ve veterinerlikte kullanılan tüm ilaç ve kimyevi maddelerin çeşitli dillerdeki adlarını, niteliklerini, uygulama si...

Koda nedir ne demektir? Anlamı

(müzik) Bir kanunun sonunda yer alan bağımsız parça. (mecazi) Bir müzik parçasının ya da bale gösterisinin son bölümü. (halk dilinde) ...

Kod nedir ne demektir? Anlamı

Yazılım kodu Aynı türden birçok şeyi alfabetik veya rakamsal değerler kullanarak standartlaştırmak. Ürün kodları, plaka kodları, tele...
1 Yorum

Koçu nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden kullanılan dört tekerlekli, pencereli bir çeşit gezme arabası. Direkler üzerine, yüksekte kurulmuş zahire ambarı. Gelin götürmek ...

Koç nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Koç (zooloji) Büyük boynuzlu damızlık erkek koyun. (spor) Takım çalıştırıcısı. Koç boynuzu: Gemilerde donanım halatlarının v...

Koçbaşı nedir ne demektir? Koç başı ne işe yarar? Anlamı

Koçbaşı Güvenlik güçlerinin operasyon esnasında kapıları kırarak hızlıca açabilmelerini sağlayan yaklaşık 15 kg ağırlığında demir ara...
1 Yorum

Koçan nedir ne demektir? Anlamı

Mısır koçanı Mısır gibi çok tanecikli bitkilerin tohumlarını veya marul, lahana gibi sebzelerin yapraklarını bir arada tutan dip bölü...

Koçaklama nedir ne demektir? Anlamı ve Örnekler

(edebiyat) Halk şiirinde, yiğitlik, savaş gibi konuları işleyen ya da bir kahramanı övmek için korkusuz ve coşkun bir söyleyişle yazılan k...

Koçak nedir ne demektir? Anlamı

Yürekli, yiğit (erkek) kabadayı. İki koçak bir meydana gelince, yiğit derler Arap atı koşan (Türkü). Cömert, eli açık. İşbilen, becerikli...

Kocayemiş nedir? Kocayemiş Meyvesi

Kocayemiş meyvesi Kocayemiş (botanik) fundagillerden, çileğe benzeyen kırmızı meyveleri ve beyaz, pembe renkli çiçekleri olan, yaprak...

Kocabaşı nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlı Devletinde, Rumeli'de Hıristiyan köylerin devlet tarafından vergi toplama gibi idari işlerinden de sorumlu tutulan seç...

Kocabaş nedir ne demektir? Kocabaş Kuşu

Kocabaş kuşu Kocabaş (coccothraustes coccothraustes) ispinozgillerden, tüyleri kahverengi-turuncu renkte, çok iri ve sivri gagalı, k...

Kobra nedir ne demektir? Kobra yılanı ve araçları

Kobra yılanı Kobragillerden, başının üst tarafında gözlüğü andıran çizgiler bulunan, boyu 1 - 6 metre uzunluğunda zehirli bir yılan t...

Koala nedir ne demektir? Koala Hayvanı

Koala Koala, Avustralya'ya özgü otçul ve ağaçta yaşayan bir keseli memeli hayvan türüdür. Vücut uzunluğu 60 - 85 cm ve ağırlığı da...

Koalisyon nedir? Koalisyon hükümeti ne demektir? Anlamı

Koalisyon Ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmek üzere bir araya gelen devlet ya da partilerin oluşturduğu birlik. Koalisyon hü...

Kloroplast nedir ne demektir? Kısaca ne işe yarar?

Kloroplast Kloroplast yeşil bitkilerde bulunan, klorofil moleküllerinden oluşan ve fotosentezi sağlayan karmaşık yapılı küçük tanecikl...

Klorofil nedir ne demektir? Klorofil ne işe yarar?

Klorofil molekülü Klorofil, ışığı emerek havadaki karbondioksitin özümlenmesine (fotosentez) yarayan ve bitkilere yeşil renklerini ver...

Klorlama nedir? Klorlamak ne demektir? Neden yapılır?

Klor tableti ile su klorlama cihazı Mikropları öldürmek için amacıyla suya düşük oranda klor karıştırmak. Özellikle yün elyaf ya da ...

Klişe nedir? Klişeleşmek ne demektir? Anlamları

Klişe ve klişe baskılı kumaş Baskıda kullanılmak amacıyla çok sayıda aynı basımı yapmak için üstüne kabartma resim, yazı ya da şekil ...

Kliring nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kliring (iktisat) dış ticarette, iki ülke arasındaki alışverişin karşılıklı olarak mal değişimi şeklide gerçekleştirilmesi, uluslar arası t...

Klips nedir ne demektir? Anlamı

Klips ve klipsli çeşitli eşyalar Küpe, taşlı iğne, toka, rozet vb. gibi şeyleri tutturmaya yarayan yaylı düzenek. Kıskaç. Açılır ve...

Klinker nedir? Klinker tuğla ne demektir? Anlamı

Klinker kaplama tuğla Metal köpüğü. Döşemelerde kullanılan camlaşmış seramik. Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan ürün. ...