Klorofil nedir ne demektir? Klorofil ne işe yarar?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yeşil renkli klorofil molekülü
Klorofil molekülü
Klorofil, ışığı emerek havadaki karbondioksitin özümlenmesine (fotosentez) yarayan ve bitkilere yeşil renklerini veren pigmente verilen addır.

Klorofil, ışık enerjisinin organik bileşiklerin sentezi yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü süreç olan fotosenteze katılan önemli pigmentler sınıfının herhangi bir üyesidir.

Klorofil, yeşil bitkiler, prokaryotik mavi-yeşil algler (siyanobakteriler) ve ökaryotik algler dahil olmak üzere, hemen hemen tüm fotosentetik organizmalarda bulunur. Işıktan emilen enerji karbondioksiti karbonhidratlara dönüştürmek için kullanılır.

Klorofiller doğada çeşitli şekillerde bulunurlar:

  • Klorofil a ve b yüksek bitkilerde ve yeşil alglerde bulunan başlıca tiplerdir.
  • Klorofil c ve d genellikle farklı alglerde bulunur.
  • Klorofil e bazı altın sarısı alglerde bulunan nadir bir türdür
  • Bazı bakterilerde de bakterioklorofil oluşur.

Yeşil bitkilerde klorofil, kloroplast adı verilen organellerde membranöz disk benzeri birimlerde (tilakoidlerde) oluşur. Klorofil molekülü, 4 karbon ve 1 azot atomundan oluşan dört pirol halkasının meydana getirdiği bir porfirin halkası tarafından çevrelenmiş merkezi bir magnezyum atomundan oluşur. Ayrıca klorofil, memelilerin ve diğer omurgalıların kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijen taşıyıcı pigment olarak bilinen hemoglobinin yapısına da oldukça benzerlik gösterir.
( 0 soru/yorum )