Kolektivizm nedir? Kolektivist ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Üretim ve dağıtım üzerinde kolektif denetimi savunan ve yalnız fabrika, maden ocağı, tarla gibi üretim araçlarından özel mülkiyeti kaldırmayı doğru ve yeter bulan öğreti, ortaklaşacılık.
  2. Bireye hiçbir kişisel hak tanımayan ve birey karşısında toplumsal bütünün önceliğini özellikle vurgulayan öğreti, ortaklaşacılık.


  • Kolektivist: Kolektivizme ilişkin olan veya kolektivizmi savunan (kişi).
( 0 soru/yorum )