Kocabaşı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (halk dilinde) Köy ihtiyar heyetinin başı, muhtar. Kocabaşı, Rumeli'de Hıristiyanlarla meskun köy ihtiyar heyetinin başına verilen unvandır. (Tarih Araştırmaları D.)
  2. (tarih) Osmanlı Devletinde, Rumeli'de Hıristiyan köylerin devlet tarafından vergi toplama gibi idari işlerinden de sorumlu tutulan seçkin ve saygın kişisi. Osmanlı Devleti döneminde kocabaşı, ayanın eş anlamlısıdır. Tanzimat döneminde iki çeşit kocabaşı vardı. Bunlardan biri, halkın vekili olan muhtar durumundaki mahalle kocabaşıları; diğeri ise kaza kocabaşılarının başkanı, başkocabaşı durumundaki kaza işlerini gören kocabaşı idi. (Ö. Mert)
( 0 soru/yorum )