Şakımak nedir ne demektir? Anlamı

(Ötücü kuşlar için) Ezgili ses çıkarmak, ötmek, ırlamak. Pencerenin dışında bir bülbül şakımaya başladı, sonra daha ötede bir başkası, bir ...

Neozoik nedir ne demektir? Anlamı

Yeryüzünün oluşma tarihinde mezozoik zamandan sonra gelen üçüncü zaman aralığıdır. İlk kez kuşların uçmaya başladığı jeolojik zamandır. Dün...

Çekim tahtası nedir ne demektir? Anlamı

Çekim tahtası, bir çekimin başında, çekimlerin birbirinden ayırt edilebilmesini ve sesli çekimlerde çekim tahtası üzerindeki çıtanın yukarı ...

Klape nedir ne demektir? Anlamı

Klape Bir pompa ya da körükte, bir motorda ve bazı müzik araçlarında, gaz veya sıvı bir akışkanın geçmesini sağlamak ya da engellemek...

Taç nedir ne demektir? Anlamı

Taç Hükümdarlık, asalet, güç simgesi olarak hükümdarların başlına giydikleri değerli taşlarla süslü başlık. Gelinlerin başlarına tak...

Uçak nedir ne demektir? Anlamı

Yolcu uçağı Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu, uçucu taşıtların genel adı. Tayyare ...

Taban ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde taban kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Taban tabana zıt : Birbirine son derece aykırı. Müjgan abla benim taban tabana zıdd...

Tabak nedir ne demektir?

Porselen tabak Yiyecek koymaya yarayan, az deni ve yayvan kap. Servis tabağı. Tabağın içine aldığı miktar, bir tabak dolusu. Bir tab...

Tabaka nedir ne demektir? Anlamı

Yeryüzü tabakası Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, kat (coğrafya, jeoloji) Altında veya üstünde olan kayaçlarda...

Tabur nedir ne demektir? Anlamı

Tabur Alaydan küçük bölükten büyük olup, en az 3 bölük ile kurulan, bir bin başının ya da yarbayın komutasında bulunan 300 ile 900 ar...
3 Yorum

Tabure nedir ne demektir Anlamı

Tabure Tabure, yaslanma ve kol dayama yeri olmayan küçük oturma eşyası. Pratik ve kolay kullanım imkanı sağlayan tabureler katlanır şe...

Şakşak nedir ne demektir? Anlamı

Şakşak Seyircileri güldürmek için, çoğunlukla hokkabazların, çıraklarına, orta oyununda Pişekar'ın Kavuklu'ya vurmak için kul...

Tabldot (tabildot) nedir ne demektir? Anlamı

Tabldot Seçmesiz (tek menü) yemek. Yemek yedikleri ortak yemekhanede tek menü çıkıyor ve tabldot usulü dağıtılıyordu. (TDK'ya gör...

Abandone nedir? Abandone olmak / etmek ne demektir? Anlamları

Boksta, dövüşemeyecek duruma gelip karşılaşmayı yarıda bırakma. Abandoneyle yenildi . Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme. Y...

Tabak (deri) nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Deri tabaklayan usta, tabak Deri, post vb.ni kullanabilecek duruma getirmek için çeşitli işlemleri uygulayan ve bu işi meslek edinen kim...

Tabiat nedir ne demektir? Anlamı

Tabiat doğa manzarası Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, doğa. Doğal güzellik....

Şahin nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Şahin Doğan. Kartalgillerden oldukça iri, kanatları ve kuyruğu geniş yırtıcı kuş. Şahin bakışlı : Sert ve keskin bakışlı. İ...

Tabya nedir ne demektir? Anlamı

Rumeli Hamidiye Tabyası Çanakkale Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı. (askeri terim) Tabya, strate...

Zanaat nedir ne demektir? Anlamı

Zanaat Zanaat, maddeye dayalı ihtiyaçları karşılamak için yapılan ve deneyim, beceri ve özellikle el ustalığı isteyen belirli iş. Dem...

Zarar nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Zarar etmek Bir şeyin, bir olayın ya da bir kimsenin yol açtığı çıkar yitimi ya da kötü sonuç, ziyan. Selin yol açtığı zarar. Bir ek...

Şafak nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güneşin doğmasından az önce ufukta beliren aydınlık. Şafak vakti. Askerler arasında terhis yani askerliğin bitiş günü ve bu bitiş gününe k...

Şahsiyat nedir? Şahsiyat yapmak ne demektir? Anlamı

Kişiye ait işler. Bir kimsenin özel yaşamı üzerinde söylenen sözler. Şahsiyat yapmak (şahsiyata dökmek): (deyiminin anlamı) Söz edi...

Şahmerdan nedir ne demektir? Anlamı

Şahmerdan Basınçlı hava, buhar ya da hidrolik bir piston ya da mekanik olarak çalışan bir kayış mekanizmasıyla büyük ağırlıkları periyo...
2 Yorum

Şad nedir? Şad olsun ne demektir? Anlamı

Sevinçli, neşeli anlamında bir sıfat. Ruhu şad olsun : (Ölmüşler için) Ruhu neşelensin, sevinsin, memnun olsun anlamında söylenir. Allah&...

Sadaka nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sadaka vermek Sadaka, dilenciye verilen para. Sadaka vermek. Yardım amacıyla karşılıksız verilen şey. Sadaka arzuhali : Sadaka ...

Şaka nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Şaka yapmak Gülüşmeye yol açsın diye, karşısındakini kırmaksızın şaşırtmak, aldatmak, eğlendirmek için söylenilen söz ya da yapılan da...

Saçmak nedir? Saçıp savurmak ne demektir? Anlamı

Para saçmak Bir şeyi hızla ya da çokça serpmek, yaymak, dağıtmak. Cömertçe para saçmak Brooklyn'den gelme yoksul çocuk için büyük ...

Sabotaj nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sabotaj Sabotaj, bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu (pasif direnişle ve planlı olarak) bozup zarara yol açan harekette...

Sabit nedir ne demektir? Anlamı

Durağan. Tanıtlanmış. Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerde, kullanılabilmesi için gerekli koşulları önceden belirlenmiş ve yalnızca bu...

Sabi nedir ne demektir? Anlamı

Ergenlik çağına ulaşmamış küçük çocuk. Suçsuz, günahsız, masum, suçu günahı daha bilmeyen küçük çocuk. "Sabi çocuklarımız şehit edili...

Sabır nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sabır Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlara sessizce katlanma, onların geçmesini bekleme niteliği ve büyüklüğü. Sabır ile...

Saban (sapan) balığı nedir?

Saban (veya sapan) balığı, bilimsel adı "Alopias vulpinus" olan boyu beş metreye ulaşabilen, saban biçimindeki kuyruğuyla tanınan ...

Saban nedir ne demektir? Anlamı

Saban Saban, tarlayı sürmek için çift hayvanlarına çektirilerek kullanılan demir uçlu aygıt. Öküzlerle çift sürerken "saban"...

Saçak nedir ne demektir? Anlamı

Ahşap bina saçağı Çatının yapıdan dışarı taşan bölümü. Saçağın altına girip yağmurdan korunmak. Bir yapının dış çevresini veya bir b...

Saç ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları nedir ne demektir?

Saç Başın, ense, alın ve iki kulak arasını kaplayan tüyleri. Saç ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde saç kelimesi geçen deyi...
2 Yorum

Sabah nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Sabah vakti Gündüzün, günün ağarmasıyla başlayan ilk saatleri, günün başlangıcı. Sabah vaktinde, sabahleyin. Yarın sabah. Sabah...

Sac ayağı nedir? Sacayak ne demektir? Anlamları

Saç ayağı Ateşte yemek pişirmek için tava ya da tencerenin üzerine oturtulduğu, üstü çember ya da üçgen biçiminde, üç ayaklı, ayaklar...

Rahat nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Eksiği, üzüntüsü, sıkıntısı, acısı olmama durumu, erinç. Huzur eş anlamı. Erinç içinde olan. Sıkıntı ya da yorgunluk vermeyen. Esas duru...

Sabunlaşma nedir? Sabunlaşma sayısı ne demektir?

Sabunlaşmak eylemi. Bir esterin hidroliz işlemine uğraması ya da bir esterin bir alkali etkisiyle hidrolize uğrayarak sabun ve alkole dönü...

Rağm nedir? Rağmına ne demektir? Anlamı

Rağm, "bir şeye karşı terslik olsun diye" anlamıyla "bir şeyin rağmına" biçiminde kullanılır. Asırlarca cihat üzere ola...

Rağbet nedir ne demektir? Anlamı

İstek, arzu, ilgi. Beğenme.

Ragbi nedir ne demektir?

Ragbi Ragbi, (spor) oval bir topu ayakla ya da elde taşıyarak karşı kaleye sokmak ya da kale çizgisinin ötesine geçirmek temeline day...

Sabun nedir ne demektir? Anlamı

Sabun Sabun genel olarak parfüm, çeşitli yağlar, alkali kimyasal olan sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit birleşiminden oluşan v...

Rafit nedir ne demektir?

Rafit Rafit, bazı hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, iğne biçiminde billur madde 200'ün üzerindeki bitki ailesi hücrelerinde ...

Rafineri nedir ne demektir? Anlamı

Petrol rafinerisi Rafineri, bir maddenin yabancı maddelerden arıtıldığı, rafine edildiği yer, arıtım evi. Petrol rafinerisi, toprak al...

Rafine nedir ne demektir? Anlamı

İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış. Rafine tuz, ham tuzun tamamen eritildikten sonra yabancı maddelerden arındırılarak saf halde kri...

Radyofonik nedir ne demektir? Anlamı

Radyofonik, radyoyla ilgili, radyo yayınına elverişli, radyoyla verilen. Radyofonik ses : Radyoda konuşma yapmaya uygun ses. Tam bir saat...

Rafadan nedir ne demektir? Anlamı

Rafadan yumurta Rafadan, kaynar suda kabuğuyla birlikte kısa süre pişirilerek hazırlanan yumurtadır. Beyaz bölümünün kabuğa yakın yerl...

Raf nedir ne demektir? Anlamı

Dekoratif raf Üstüne öteberi koymak için duvara ya da bir dolabın içine tutturulmuş genişçe ve uzunca tahta, cam, metal gibi maddelerd...

Radyo altimetre nedir ne işe yarar?

Radyo altimetre Uçakla yer arasındaki düşey mesafeyi doğru ve sürekli olarak, doğrudan doğruya okunacak biçimde belirleyen aygıt. Rady...

Radyo teleskop nedir ne demektir? Anlamı

Radyo teleskop Radyo teleskoplar elektromanyetik tayfın radyo aralığındaki zayıf dalgaları yakalayıp kuvvetlendirerek uzayda gözlem y...

Radyoskopi nedir ne demektir? Anlamı

Radyoskopi Radyoskopi, bir maddenin ya da hastanın röntgen ışınları ile muayenesidir. Radyoskopide bir x-ışını (yani bir çeşit görünme...

Radyan nedir ne demektir? Anlamı

Matematikte radyan (matematik) Radyan, dairede, yarı çapa eşit uzunlukta bir yayı gören merkez açının değeri olarak tanımlanan açı bir...

Radyopatoloji nedir ne demektir? Anlamı

Radyo patoloji, x ışınlarının ya da radyoaktif ışınımın hücre, doku, organ ve genel olarak vücutta yarattığı etkilerin incelenmesi demektir....

Palas nedir ne demektir? Anlamı

Palas Lüks otel. Büyük, konforlu, gösterişli, lüks yapı. Palas, Türkçedeki saray sözcüğünün Batılı dillerdeki karşılığıdır. (argo) ...