Rağbet nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İstek, arzu, ilgi, alaka, meyil: Mehir, erkeğin kadına verdiği değerin, ona rağbetinin bir sembolüdür; armağan kabilindendir! (A. Ünal). Ama bir şey yasak olunca herhalde rağbet çok ki, çok satılıyordu (M. A. Birand).
  2. Beğenme, itibar, kabul: Bilindiği gibi eşyada kıymet halkın rağbeti arttıkça olur (D. Öztürk).


İlgili birleşik fiiller


  • Rağbet bulmak: Çok isteklisi olmak.
  • Rağbet etmek (rağbet göstermek): İstemek, beğenmek, istekle karşılamak, meyletmek: Ve yalnızca Rabbine rağbet et. (İnşirah Suresinden)
  • Rağbet görmek (rağbet kazanmak): İstenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak: Bilgilendirici, düşündürücü konuşmaları her yerde rağbet görür. (İlgili cümle kaynağı: Kolektif)
  • (Bir şeye) Rağbet olmak: Beğenilmek, itibar edilmek: Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı. (Atasözü)


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde rağbet sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Rağbet, güzel ile zenginedir: (atasözünün anlamı) Güzellerle zenginler her zaman itibarlıdır.
  • Rağbet yeniyedir, eskinin sözü olmaz: Bir şeyin yenisi çıkınca eskisinin değeri kalmaz.
( 0 soru/yorum )