Neozoik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yeryüzünün oluşma tarihinde mezozoik zamandan sonra gelen üçüncü zaman aralığıdır. İlk kez kuşların uçmaya başladığı jeolojik zamandır. Dünya'da ve Türkiye'de şiddetli yer kabuğu hareketleri olmuştur. Alp kıvrımları oluşmuş ve eski kıta kütlelerine eklenmiştir. Kıtalar günümüzdeki görünümlerini kazanmışlardır. Şiddetli volkanik olaylar ve depremler meydana gelmiştir. Atlas ve Hint okyanusları ile Türkiye'nin ana yer şekilleri oluşmuştur. Linyit, petrol, tuz ve boraksit yataklarının oluşumu da bu dönemlerdedir.
  2. Bu zaman ilişkin.
( 0 soru/yorum )