Şakımak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Ötücü kuşlar için) Ezgili ses çıkarmak, ötmek, ırlamak: Pencerenin dışında bir bülbül şakımaya başladı, sonra daha ötede bir başkası, bir başkası daha...
  2. (Olumlu anlamda) Çok konuşmak, çenesi düşmek, neşeli konuşmak: Eskiden konuşmayan bu ihtiyar şimdi şakıyordu. (örnek cümle)
  3. (Şarkı, şiir için) Güzel söylemek, okumak: Ülkesi, tarihi, inancı ve toprakları talan edilen baharlarına el konulan, bahçeleri yakılıp yıkılan Mehmet Akif'tir. Konuşmak, bülbül gibi şakımak onun hakkıdır.
( 0 soru/yorum )