Muti nedir ne demektir? Anlamı

İtaat eden, boyun eğen, uyan, tabi olan (kimse). Her kim ki muti olur Yüce Allah'a ve Resülullah (sav) Hazretlerine; o muti olanlar o ki...

Mutena nedir ne demektir? Anlamı

Özenilmiş, özenli bir biçimde yapılmış, itinalı. Mithat gelmeden mutena bir sofra hazırladım. (İlgili cümle kaynağı: Perihan Karayel) Seçk...

Mutekit nedir ne demektir? Anlamı

Bir dine inanan, itikat eden itikadı sağlam, inançlı, imanlı, mümin, dindar. Zira o Muhiddin-i Arabi'nin dediği gibi "her mutekidi...

Mutedil nedir ne demektir? Anlamı

Ilımlı, ölçülü, oranlı, itidal sahibi, aşırıya kaçmayan. Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Dünya talebinde mutedil olu...

Mutat nedir ne demektir? Anlamı

Alışılmış, alışılan. Bütün alış-verişlerin sonunda, duyulması mutat olan söz, esnafın: "Bereket versin," temennisine, müşterinin ...

Mutasavver nedir ne demektir? Anlamı

Zihinde canlandırılan, hayal edilen, tasarlanan, tasavvur edilen. Asım Kitabı iki gerçek ve iki mutasavver kişiden söz eder (M. A. Ersoy Bil...

Mutantan nedir ne demektir? Anlamı

Gösterişli, görkemli, şatafatlı, tantanalı, debdebeli. Genç kadın, gözlerini her açıp kapadığında, yatak odasının kül brizbizli mustatil pen...

Mutabakat nedir ne demektir? Anlamları

Uyuşma, uzlaşma, anlaşma, fikir birliği. Ona güvenmişti. Aralarında sessiz bir mutabakat vardı. (İlgili cümle kaynağı: Doğan Sofracıoğlu) ...

Mut nedir ne demektir? Anlamı

Mutluluk. "Mut" huzura, sevgiye giden nazik bir yol; "mutluluk" o yolda açan renk renk çiçek; elvan elvan koku... (İlgi...

Muşamba nedir ne demektir? Anlamı

Muşamba (1) Su geçirmeyecek bir duruma getirilmek için bir yüzüne sıvı halde kauçuk ya da yağlı boya sürülerek hazırlanan esnek bez. ...

Musluk nedir ne demektir? Anlamı

Musluk Takılmış bulunduğu boru ya da kabın içindeki sıvıyı istenildiği zaman istenilen miktarda dışarı akıtabilecek bir düzende yapılm...

Musikişinas nedir ne demektir? Anlamı

Musiki bilen, musiki ve müzikle uğraşan kimse. Musikişinas daha çok Klasik Türk Sanat Müziği ve eskilere ait müziklerle uğraşan, çalan ve di...

Musikar nedir ne demektir? Anlamı

Musikar (pan flüt) Gagasındaki deliklerden rüzgar estikçe türlü nağmeli sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu, kaknüs kuşu. Farsça...

Musibet nedir ne demektir? Anlamı

Beklenmedik bir anda gelen felaket, sıkıntı veren şey, bela. Hadis-i şerifte buyruldu ki (sav): "Birinize bir musibet veya bir bela ge...

Musanna nedir ne demektir? Anlamı

Sanatla yapılmış, bir usta elinden çıkmış, sanatlı. Hasan Karahisari musanna hattıyla "Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulmasın diy...

Musalli nedir ne demektir? Anlamı

Beş vakit namazını kılan. İnsanı hayretle sevinçlere gark edecek şekilde, hepsi musalli, dürüst, faziletli, birlik, beraberlik, tesanüt ve ...

Musahhih nedir ne demektir? Anlamı

Düzeltici, düzeltmen. Bir gazetede musahhih olarak çalışıyordu, dil ve imla yanlışlarını düzeltiyordu. Musahhih, sahih yani doğru hale get...

Musahabe nedir ne demektir? Anlamı

Konuşma, görüşme, söyleşi. Padişah, her imkan ve fırsatta ilim adamlarıyla musahabe ve mübahaselerde bulunur, bilhassa devrin teamülü gereğ...

Murakıp nedir ne demektir? Anlamı

Denetleme işini yapan görevli, denetleyici, denetçi, müfettiş. Murakıp ve murakıp muavinleri yemin etmedikçe re'sen murakabe (denetleme...

Murakabe nedir ne demektir? Anlamı

Kendi iç evrenine bakma, içe bakış. Denetleme, denetim, denet. Yüce Allah'ın huzurunda yaşıyor olma duygusu. (din) Kulun, bütün hal...

Muris nedir ne demektir? Anlamı

Ölümüyle miras bırakan ve hakkında miras hukuku hükümlerinin uygulandığı (vefat etmiş) kişi. Mirastan ilk olarak murisin cenaze masrafları ...

Murç nedir ne işe yarar? Anlamı

Murç Murç, arkasına ağır bir çekiç darbesi vurularak genellikle beton kırmakta ve taş işlemekte kullanılan 20-30 cm uzunluğunda sivri ...

Murat nedir ne demektir? Anlamı

İstek, dilek. Murat etmek: İstemek, arzu etmek. Muradı olmak: İsteği gerçekleşmek, yerini bulmak. Muradına ermek: (deyiminin anlamı)...