Muvacehe nedir? Muvacehesinde ne demektir? Anlamları

Yüzleşme, yüz yüze gelme, karşısında olarak. Sizler vakit vakit nefsinizle muvacehe yapın, ancak zaruret halinde biz fakir kıtmire tahriren ...

Muttali nedir? Muttali olmak ne demektir? Anlamı

Öğrenmiş, haber almış, bilgi edinmiş, vakıf olmuş. Yüce Allah'tan başkası gayba muttali olamaz, bilemez. (Y. S. Kıran) Muttali olmak ...

Mutluluk nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Mutluluk Mutluluk çok göreceli bir kavram olmasına rağmen genel olarak insanın içinde bulunmuş olduğu maddi ve manevi hallerden razı ...

Muti nedir ne demektir? Anlamı

İtaat eden, boyun eğen, yumuşak başlı. Her kim ki muti olur Yüce Allah'a ve Resülullah (sav) Hazretlerine; o muti olanlar o kimselerdir...

Mutfak nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Mutfak Mutfak bir yapının yemek hazırlamak için kullanılan ve yemek yapma işinde gerekli çeşitli gıda malzemesi ve beyaz eşyalarının ...

Mutena nedir ne demektir? Anlamı

Özenilmiş, özenli bir biçimde yapılmış, itinalı. Mithat gelmeden mutena bir sofra hazırladım. (İlgili cümle kaynağı: Perihan Karayel) Seçk...

Mutemet nedir? Mutemetlik ne demektir? Anlamı

Dairelerde, iş yerlerinde bazı para işlerine bakan görevli. Mutemet, içinde fabrika işçilerinin 15 bin doları biraz aşan haftalığı bulunan ...

Mutekit nedir ne demektir? Anlamı

Bir dine inanan, itikat eden itikadı sağlam, inançlı, imanlı, mümin, dindar. Zira o Muhiddin-i Arabi'nin dediği gibi "her mutekidi...

Mutedil nedir ne demektir? Anlamı

Ilımlı, ölçülü, oranlı, itidal sahibi, aşırıya kaçmayan. Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Dünya talebinde mutedil olu...

Muteber nedir? Muteber olmak ne demektir? Anlamları

Hatırı sayılır, saygın, itibarı olan. Demek ki güzel söz söylemek, yani güzel konuşmak, iyi bir hatip olmak cemiyette, insana muteber bir y...

Mutavassıt nedir ne demektir? Anlamı

Aracı, aracılık eden, vasıta olan. O, Asya'nın cihan değer hazinesini Avrupa'ya tanıtan bir mutavassıt oldu ve bu şerefi hayatıyla ...

Mutazarrır nedir? Mutazarrır olmak ne demektir? Anlamı

Zarar görmüş, zarara uğramış. En çok mağdur, en çok mutazarrır, en çok aldatılan, en çok ezilen insanlar ise Müslümanlar... (İlgili cümle ka...

Mutasyon nedir? Mutant ne demektir? Kısaca Anlamı

Mutasyona uğramış yılan Değişinim. Gen değişinimi. Herhangi bir canlının veya canlı hücresinin dokularında ve yapısal özelliklerind...

Mutat nedir ne demektir? Anlamı

Alışılmış, alışılan. Bütün alış-verişlerin sonunda, duyulması mutat olan söz, esnafın: "Bereket versin," temennisine, müşterinin ...

Mutasavvıf nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Mutasavvıf, tasavvuf ehli olan, tasavvuf yolunda ilerlemiş kimse. Tasavvuf yolunun büyüklerinden Abdülkadir Geylani (k.s.) Hazretleri mu...

Mutasavver nedir ne demektir? Anlamı

Tasarlanmış, tasavvur edilmiş, ilerde yapılması düşünülmüş. Aynı zamanda yüzyıllar boyu yaşayacak mutasavver imparatorluğu sağlam temeller ...

Mutasarrıf nedir? Mutasarrıflık ne demektir? Anlamı

Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran, bir şeye sahiplik (tasarruf) eden. Her kim, başkasının mutasarrıf olduğu emlak ve araziyi ...

Mutantan nedir ne demektir? Anlamı

Gösterişli, görkemli, şatafatlı, tantanalı, debdebeli. Genç kadın, gözlerini her açıp kapadığında, yatak odasının kül brizbizli mustatil pen...

Mutabık nedir? Mutabık kalmak ne demektir? Anlamları

Uyuşmuş, uzlaşmış, anlaşmış olan. Uygun. Mutabık kalmak: Uyuşmak, uzlaşmak, anlaşmaya varmak. İki taraf, bu süreçte somut ilerleme v...

Mutabakat nedir ne demektir? Anlamları

Uyuşma, uzlaşma, anlaşma, fikir birliği. Ona güvenmişti. Aralarında sessiz bir mutabakat vardı. (İlgili cümle kaynağı: Doğan Sofracıoğlu) ...

Mut nedir ne demektir? Anlamı

Mutluluk. "Mut" huzura, sevgiye giden nazik bir yol; "mutluluk" o yolda açan renk renk çiçek; elvan elvan koku... (İlgi...

Muşmula (döngel) nedir ne demektir? Anlamı

Muşmula (döngel) Muşmula, gülgillerden, gövdesi eğri büğrü, dallı budaklı küçük bir ağaç ve bu ağacın toplanıp bir süre bekletildikten...

Muşamba nedir ne demektir? Anlamı

Muşamba Su geçirmeyecek bir duruma getirilmek için bir yüzüne sıvı halde kauçuk ya da yağlı boya sürülerek hazırlanan esnek bez. Muşa...

Muzdarip (mustarip müzdarip müstarip) ne demek? Anlamı

Izdırap ve acı çeken. Aynı dertten muzdarip olanlar acılarıyla dertlendiler. Üzüntülü. Nureddin Hoca çeşitli izahlar getirmeye çalıştı ise...

Muson nedir? Muson iklimi ne demektir? Kısaca Anlamı

Muson iklimi, tropikal iklim özellikleri taşıyan Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya’da etkilidir. Görkemli yağmur bulutları, aralıksız yağış ...
1 Yorum

Musluk nedir ne demektir? Anlamı

Musluk Takılmış bulunduğu boru ya da kabın içindeki sıvıyı istenildiği zaman istenilen miktarda dışarı akıtabilecek bir düzende yapılm...

Musikişinas nedir ne demektir? Anlamı

Musiki bilen, musiki ve müzikle uğraşan kimse. Musikişinas daha çok Klasik Türk Sanat Müziği ve eskilere ait müziklerle uğraşan, çalan ve di...

Musiki nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Musiki Müzik. Musiki kelimesi müzik anlamına gelse de halk dilinde daha çok Klasik Türk Sanat Müziği için kullanılır. Kulağa hoş gel...

Musikar nedir ne demektir? Anlamı

Musikar (pan flüt) Gagasındaki deliklerden rüzgar estikçe türlü nağmeli sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu, kaknüs kuşu. Farsça...

Musibet nedir ne demektir? Anlamı

Beklenmedik bir anda gelen felaket, sıkıntı veren şey, bela. Hadis-i şerifte buyruldu ki (sav): "Birinize bir musibet veya bir bela ge...

Musanna nedir ne demektir? Anlamı

Sanatla yapılmış, bir usta elinden çıkmış, sanatlı. Hasan Karahisari musanna hattıyla "Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulmasın diy...

Musandıra nedir ne demektir? Anlamı

Musandıra Musandıra, eski evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük; kilerde, mutfakta yüksek ve geniş raf veya dolap. Mutfakta, kilerd...

Musalli nedir ne demektir? Anlamı

Beş vakit namazını kılan. İnsanı hayretle sevinçlere gark edecek şekilde, hepsi musalli, dürüst, faziletli, birlik, beraberlik, tesanüt ve ...

Musalla nedir? Musalla taşı ne demektir? Anlamı

Musalla taşı Camilerde cenazeyi koyup önünde namaz kılınan yer. Namaz kılmaya özgü açık yer. Musalla taşı: Namazı kılınmak içi...

Musakka nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Patlıcan musakka Halka halka veya küçük parçalar halinde doğranarak, soğan, kıyma et ile pişirilen sebze yemeklerine verilen genel isi...

Musahip nedir? Musahiplik ne demektir? Kısaca Anlamı

Sohbet, arkadaşlık eden kimse. Yol kardeşi. Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle padişahların güzel zaman geçirmelerini sağlamakla...

Musahhih nedir ne demektir? Anlamı

Düzeltici, düzeltmen. Bir gazetede musahhih olarak çalışıyordu, dil ve imla yanlışlarını düzeltiyordu. Musahhih, sahih yani doğru hale get...

Musahabe nedir ne demektir? Anlamı

Konuşma, görüşme, söyleşi. Padişah, her imkan ve fırsatta ilim adamlarıyla musahabe ve mübahaselerde bulunur, bilhassa devrin teamülü gereğ...

Murakıp nedir ne demektir? Anlamı

Denetleyici, denetici, müfettiş. Murakabe edene murakıp denir. Murakıp, hal, hareke ve düşünceleriyle her an Yüce Allah'ın huzurunda v...

Murakabe nedir ne demektir? Anlamı

Kendi iç evrenine bakma, içe bakış. Denetleme, denetim, denet. Yüce Allah'ın huzurunda yaşıyor olma duygusu. (din) Kulun, bütün hal...

Muris nedir ne demektir? Anlamı

Ölümüyle miras bırakan, hakkında miras hukuku hükümlerinin uygulandığı kişi. Mirastan ilk olarak murisin cenaze masrafları karşılanır. İkin...

Murç nedir ne işe yarar? Anlamı

Murç Murç, arkasına ağır bir çekiç darbesi vurularak genellikle beton kırmakta ve taş işlemekte kullanılan 20-30 cm uzunluğunda sivri ...

Murat nedir ne demektir? Anlamı

İstek, dilek. Murat etmek: İstemek, arzu etmek. Muradı olmak: İsteği gerçekleşmek, yerini bulmak. Muradına ermek: (deyiminin anlamı)...