Mutluluk nedir ne demektir? Anlamı

Mutluluk Mutluluk çok göreceli bir kavram olmasına rağmen genel olarak insanın içinde bulunmuş olduğu maddi ve manevi hallerden razı ...

Muti nedir ne demektir? Anlamı

İtaat eden, boyun eğen, uyan, tabi olan (kimse): Her kim ki muti olur Yüce Allah'a ve Resülullah (sav) Hazretlerine; o muti olanlar o ki...

Mutena nedir ne demektir? Anlamı

Özenilmiş, özenli bir biçimde yapılmış, itinalı: Mithat gelmeden mutena bir sofra hazırladım. (İlgili cümle kaynağı: Perihan Karayel) Seçk...

Mutekit nedir ne demektir? Anlamı

Bir dine inanan ve dinine bağlı olan, itikat eden, itikadı sağlam, inançlı, imanlı, mümin, dindar: Samih derviş-nihad, aşık, ehl-i dil, yür...

Mutedil nedir ne demektir? Anlamı

Aşırılık bulunmayan, orta halli, orta dereceli, itidalli: Hırsın mutedil seviyede, ihtirasa dönüşmemiş olanı, insanı, ticari hayatta, günde...

Mutat nedir ne demektir? Anlamı

Alışılmış, alışılan: Bütün alış-verişlerin sonunda, duyulması mutat olan söz, esnafın: "Bereket versin," temennisine, müşterinin ...

Mutasavver nedir ne demektir? Anlamı

Zihinde canlandırılan, hayal edilen, tasarlanan, tasavvur edilen: Asım Kitabı iki gerçek ve iki mutasavver kişiden söz eder (M. A. Ersoy Bil...

Mutantan nedir ne demektir? Anlamı

Gösterişli, görkemli, şatafatlı, tantanalı, debdebeli: Safiye Sultan için oldukça mutantan bir düğün yaptırdı (M. Arslan). Beylerbeyi hazret...

Mutabakat nedir ne demektir? Anlamları

Uyuşma, uzlaşma, anlaşma, fikir birliği: Ona güvenmişti. Aralarında sessiz bir mutabakat vardı. (İlgili cümle kaynağı: Doğan Sofracıoğlu) ...

Mut nedir ne demektir? Anlamı

Mutluluk: "Mut" huzura, sevgiye giden nazik bir yol; "mutluluk" o yolda açan renk renk çiçek; elvan elvan koku... (İlgi...

Muşamba nedir ne demektir? Anlamı

Muşamba (1) Su geçirmeyecek bir duruma getirilmek için bir yüzüne sıvı halde kauçuk ya da yağlı boya sürülerek hazırlanan esnek bez. ...

Musluk nedir ne demektir? Anlamı

Musluk Takılmış bulunduğu boru ya da kabın içindeki sıvıyı istenildiği zaman istenilen miktarda dışarı akıtabilecek bir düzende yapılm...

Musikişinas nedir ne demektir? Anlamı

Musiki bilen, musiki ve müzikle uğraşan kimse. Musikişinas daha çok Klasik Türk Sanat Müziği ve eskilere ait müziklerle uğraşan, çalan ve di...

Musikar nedir ne demektir? Anlamı

Musikar (pan flüt) Gagasındaki deliklerden rüzgar estikçe türlü nağmeli sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu, kaknüs kuşu. Farsça...

Musibet nedir ne demektir? Anlamı

Beklenmedik bir anda gelen felaket, sıkıntı veren şey, bela: Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzünden...

Musanna nedir ne demektir? Anlamı

Sanatla yapılmış, bir usta elinden çıkmış, sanatlı: Hasan Karahisari musanna hattıyla "Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulmasın diy...

Musalli nedir ne demektir? Anlamı

Beş vakit namazını kılan: İnsanı hayretle sevinçlere gark edecek şekilde, hepsi musalli, dürüst, faziletli, birlik, beraberlik, tesanüt ve m...

Musahhih nedir ne demektir? Anlamı

Düzeltici, düzeltmen: Bir gazetede musahhih olarak çalışıyordu, dil ve imla yanlışlarını düzeltiyordu. (örnek cümle) Sahih yani doğru hale...

Musahabe nedir ne demektir? Anlamı

Konuşma, görüşme, söyleşi: Padişah, her imkan ve fırsatta ilim adamlarıyla musahabe ve mübahaselerde bulunur, bilhassa devrin teamülü gereğ...

Murakıp nedir ne demektir? Anlamı

Denetleme işini yapan görevli, denetleyici, denetçi, müfettiş: Murakıp ve murakıp muavinleri yemin etmedikçe re'sen murakabe (denetleme...

Murakabe nedir ne demektir? Anlamı

Kendi iç evrenine bakma, içe bakış. Denetleme, denetim, denet. Yüce Allah'ın huzurunda yaşıyor olma duygusu. (din) Kulun, bütün hal...

Muris nedir ne demektir? Anlamı

Ölümüyle miras bırakan ve hakkında miras hukuku hükümlerinin uygulandığı (vefat etmiş) kişi: Mirastan ilk olarak murisin cenaze masrafları ...

Murç nedir ne işe yarar? Anlamı

Murç Murç, arkasına ağır bir çekiç darbesi vurularak genellikle beton kırmakta ve taş işlemekte kullanılan 20-30 cm uzunluğunda sivri ...

Murat nedir ne demektir? Anlamı

İstek, dilek: Toy meclisi bittikten sonra Han "Söyle muradını yerine getireyim" der. (O. Uyanık) Amaç, gaye: "Sabaha kadar b...