Muttali nedir? Muttali olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Öğrenmiş, haber almış, bilgi edinmiş, vakıf olmuş: Yüce Allah'tan başkası gayba muttali olamaz, bilemez. (Y. S. Kıran)

  • Muttali olmak: Bir durumdan haberi olmak, bir durum üzerine bilgi edinmek: Keşf, perdenin açılması ve yükselmesi suretiyle bazı şeylere muttali olmak, gizli olan bir takım hususların zahir ve açık hale gelmesi, gayb olan şeylerin meşhud olmasıdır. Karanlık bir gecede çakan bir şimşeğin ortalığı aydınlatması gibi, keşf de ani bir aydınlanma ile bazı örtülü ve karanlık şeyleri ortaya çıkarır. (İlgili cümle kaynağı: İ. Sarı)
( 0 soru/yorum )