Murakabe nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kendi iç evrenine bakma, içe bakış.
  2. Denetleme, denetim, denet.
  3. Yüce Allah'ın huzurunda yaşıyor olma duygusu.
  4. (din) Kulun, bütün hallerinde Allahü Teâlâ'nın kendini gördüğünü bilmesi ve O'nu unutmaması ve kontrollü yaşaması: Murakabenin başlangıcı, Allahü Teala'nın insanlara olan yakınlığını kalbin bilmesidir. (Hâris-i Muhâsibî)

Murakabe, insanın duygularına odaklanması vasıtasıyla "kalbindeki duygularını kontrol etmesi" metodudur. Allah, kalbin gerçek sahibidir. O, kulun kalbini sürekli denetim altında tutmaktadır. Bu nedenle insanın kalbindeki duyguları, Allah'a layık hale ve en temiz şekilde tutma kontrolüne de murakabe diyebiliriz. kaynak
( 0 soru/yorum )