Mutasavvıf nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mutasavvıf, tasavvuf ehli olan, tasavvuf yolunda ilerlemiş kimse. Tasavvuf yolunun büyüklerinden Abdülkadir Geylani (k.s.) Hazretleri mutasavvıfı "Rabbi için her türlü bağ ve her endişeden sıyrılıp Allah'tan başkasına tapınmayı ve O'nun emirlerinden başkasına uymayı terk ederek, Hakk'tan gayriye yönelmekten ve meşgul olmaktan kalbini kurtarıp ihlasla Hakk'a ibadet eden kişi" olarak tanımlamıştır.

kaynak
( 0 soru/yorum )