Musahip nedir? Musahiplik ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sohbet, arkadaşlık eden kimse.
  2. Yol kardeşi.
  3. Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle padişahların güzel zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kimselere verilen unvan: Musahip padişahların hususi maiyeti olup gerek saray ağaları ve gerekse vezir ve beylerbeyleri arasından seçilen malumatlı, sözünden sohbetinden istifade edilir, zarif, nüktedan ve hazır cevap kimselerdir. (İlgili cümle kaynağı: Remzi Çavuş)
  4. Eskiden, nüfuzlu kimselerin yanlarında bulundurdukları hoş konuşan kişilere verilen ad.
  5. Alevilikte musahip, özel bir dini tören ile atanan ve kişinin hem dünyada hem de ahirette kardeşi ve yoldaşı kabul edilen kimse. Vikipedi - Musahip
( 0 soru/yorum )