Merhem nedir ne demektir? Anlamı

Merhem Merhem, deriye sürüp yedirilerek kullanılan, içinde bir ya da birkaç etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda yağlı ya da ...

Mergup nedir ne demektir? Anlamı

Sevilip aranan, istenilen, beğenilen, rağbet edilen: Eğer bir insanda "rikkat-i sanatkarane" yani sanatkar inceliği varsa eseri de...

Merdümgiriz nedir ne demektir? Anlamı

İnsan içine karışmaktan hoşlanmayan, insandan kaçan (kimse). Münzevi, mizantrop eş anlamları: Ben otuz seneden beri merdümgiriz hastalığı i...

Merdane nedir ne demektir? Anlamı

Hamur açma merdanesi Bir şeyi ezmek, düzeltmek, inceltmek, sıkıştırmak gibi türlü işlerde kullanılan, silindir biçiminde alet. Hamur...

Mercimek nedir ne demektir? Anlamı

Mercimek Mercimek, baklagillerden bir tarım bitkisi ve bunun besin olarak kullanılan ufak, yuvarlak ve yassıca tohumları, yasmık. Kahv...

Mercan balığı nedir?

Mercan balığı Mercan balığı, izmaritgillerden, sıcak ve ılıman denizlerde yaşayan, yandan basık, uzun gövdeli ve iri başlı, vücudu iri...

Mercan nedir ne demektir? Anlamı

Mercan, Mercan resifi Mercan, selenterelerden, denizlerin kayalık yerlerinde yaşayan, buralarda geniş resifler oluşturan, mercanlar ta...

Merasim nedir ne demektir? Anlamı

Tören: Efendim, lütfeder misiniz, açılış merasimi ne zaman yapılacak? Seremoni. Resmiyetin gerektirdiği kuralların bütünü, yol, yordam. ...

Meram nedir ne demektir? Anlamı

Maksat, içten geçirilen niyet, istek: İnsan, sözcüklerle meramını ifade eder, ama meramını ifade ederken, kullandığı o sözlerden daha önemli...

Mera nedir ne demektir? Anlamı

Mera Otlak, hayvanların otladığı yer. Hayvanları otlatmaya elverişli, doğal veya yapay bir bitki örtüsü bulunan, otları seyrek ve kı...

Menzil nedir ne demektir? Anlamı

(askeri terim) Bir mermi veya top, füze gibi silahlarda vuruş için ulaşılabilen uzaklık, erim: "Top menzili." (askeri terim) B...

Merbut nedir ne demektir? Anlamı

Bağlı, ilişik, ilişkin, birine uymuş, bağlanmış: Ancak onları, yeryüzüne dağılmış tüccarlar, kendi menfaatlerinden başka bir şeye merbut olm...

Menşur nedir ne demektir? Anlamı

Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş. (matematik) Prizma. (tarih) Padişahın verdiği vezirlik, müşirlik fermanı (yetkinlik belgesi): Şimdi ...

Menşe nedir? Menşei ne demektir? Anlamı

Menşe köken, kaynak, başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep gibi anlamlara gelmektedir. Menşeyi ise kökeni, kaynağı demekt...
1 soru/yorum

Mensucat nedir ne demektir? Anlamı

Dokunmuş şeyler, dokumalar: bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgah veya fabrika mahsulü mallar: Pamuklu mensucat imal eden te...

Menfi nedir ne demektir? Anlamı

Olumsuz (zıt anlamı müspet ): Böyle menfi hareketlerden benim haberim yok ve alakam da yoktur. Ben kardeş kanına giremem. (İlgili cümle kay...

Menfez nedir ne demektir? Anlamı

Havalandırma menfezi Girecek ya da geçecek yer, delik, yarık: Zira bir menfez bulup o külhandan kaçmamış olsaydın, sesin gerçeklerin ...

Menekşe nedir? Menekşe Çiçeği

Kokulu menekşe (botanik) Menekşegillerden, yaprakları kalp biçiminde ve kısa saplı, çiçekleri genellikle mor, kimi türlerinde beyaz,...

Mendirek nedir ne demektir? Anlamı

Mendirek Limana yaklaşan gemileri yüksek dalgaların zararlarından korumak için dalgakıranlarla yapılmış liman. Mendireklerin liman tar...

Mendil nedir ne demektir? Anlamı

Mendil Burun ve ter silmeye, kimi kez de ey yüz kurulamaya ya da bohça gibi içine ufak tefek şeyler koymaya yarar, kenarları çekilmiş ...