Cari nedir ne demektir? Anlamı

Akan, yürüyüp giden. Geçerli olan, yürürlükte olan. Cari ay : İçinde bulunulan ay. Cari fiyat : Yürürlükteki fiyat, piyasada geçerli ...

Cansiperane nedir? Cansiparane ne demektir? Anlamları

Canını verircesine, canını harcarcasına, canı pahasına. Yokluk içindeki insanlar şehri cansiparane savundu’. Özveriyle, tüm gücüyle. Türki...

Abe nedir ne demektir? Anlamı

Abe (Rumeli ağzı) Teklifsizce konuşmada dikkati çekme ve seslenme sözü. Kelime ilgili örnek cümleler: Yaklaşan göçmen kalabalığına hep bir a...

Kabara nedir ne demektir? Anlamı

Kabara Ayakkabıların altına, dayanıklılığını artırmak ya da kaymayı önlemek için çakılan iri başlı demir çivi. Eskiden süs diye sand...

Canfes nedir ne demektir? Anlamı

Canfes kumaş Desensiz, ince dokunmuş, genellikle yanardöner, parlak, tok, ipekli kumaş. Beni üstü işlemeli canfesten terliklerle kabu...

Cancağız nedir? Cancağızım ne demektir? Anlamı

Cancağız, önemsemezlik anlatan cancağızı isterse sözünde geçer. Sevgi ve teklifsizlik seslenişi olan cancağızım 'da geçer. Dün dünde ...
3 Yorum

Yaban kedisi nedir?

Yaban kedisi Yaban kedisi, (zooloji) Kedigillerden, 60 cm boyunda, sarıya çalan kül renginde, kuyruğu halkalı, küçük hayvanlarla besl...

Jeokimya nedir ne demektir? Anlamı

Jeokimya, yer yuvarlağının çeşitli kısımlarının kimyasal bileşimini belirlemeyi, kimyasal elementlerin dağılımını sağlayan fiziksel ve kimya...

Jeosenklinal nedir ne demektir? Anlamı

Jeosenklinal, yer kabuğunda derinlemesine oluşmuş büyük kırık. Bu kırıkla ilgili ya da bu kırık gibi. Akarsular ve rüzgarlarla aşınıp taş...

Jeopolitik nedir ne demektir? Anlamı

Jeopolitik coğrafi etkenlerin siyasal olaylar ve güçler üzerindeki etkisini inceleyen siyasal öğreti, coğrafi politikadır. Bu bilim siyasi c...

Jeodezi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Jeoit Jeodezide Dünya'nın gerçek şekli (yeryüzünde sular olmadığında) Jeodezi; yer yuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile ...

Camadan nedir ne demektir? Anlamı

Eski giyimde, çapraz düğmeli, ipek ya da sırma işlemeli, potur ya da şalvarın üstün giyilen, çokluk kadifeden, bir çeşit kısa yelek. Dört ...

Caize nedir? Caize edebiyatta ne demektir? Anlamı

Caize, divan edebiyatı döneminde, şairlerin devlet ileri gelenlerin sundukları şiirler, genellikle kasideler için aldıkları para ya da arma...

Caiz nedir? Caiz değildir ne demektir? Anlamları

Caiz Din, yasa, töre vb. bakımından yapılması sakıncalı ya da yakışıksız olmayan. Din açısından yapılması günah olmayan, müsaade edi...

İcazet nedir? İcazetname ne demektir? Anlamları

İcazetname İcazet, izin, onay, müsaade. (Eskiden medreseden alınan) Diploma. Ruhsat. Bir hat türü. İcazetname: Arapça ruhsat...

Bağıl nedir ne demektir? Anlamı

Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan. İzafi. Görece. Hareket etmekte olan cisme göre, başka bir cismin görünüşteki hareketinin n...

Ablasyon nedir ne demektir? Anlamı

Ayrılma, çıkarılma, cerrah eliyle göğüs gibi organın ya da bir tümörün alınması. Çözülme, özellikle ağtabakanın çözülmesi, gevşeyip yumuşa...

Tabii nedir ne demektir? Anlamı

Doğal. Hile karıştırılmamış, katıksız, saf. Tabii meyve suyu. "İşin gereği olarak", "herhalde" gibi cümlelerdeki yarg...

Vals nedir? Vals yapmak ne demektir? Kısaca anlamı

Vals dansında dönüşler Vals, hızlı ve canlı ritmi olan bir salon dansı ve bu dansın müziği. En belirgin özelliği, çiftlerin birbirine sı...

Bağa nedir ne demektir? Anlamı

Kaplumbağa kabuğu Deniz kaplumbağasının kabuğu. Kaplumbağa kabuğu. Kaplumbağa. Kimi hayvanlarda vücudun üst kısmında yer alan ve v...

İbda nedir? İbda etmek ne demektir? Anlamı

Yaratma, yoktan var etme, yeni ve güzel bir şeyi önceden bir benzeri olmadan ilk defa meydana getirme. Allah'ın inşa ve ibda diye iki t...

İcabet nedir? İcabet etmek ne demektir? Anlamı

Uyma (çağrıya) uyup varma, gitme. Bir buyruk veya isteğe uyma, kabul etme, razı olma. Bir duayı ve dileği kabul etmek, yerine getirmek. A...

Üfleç nedir ne demektir? Anlamı

Üfleç Bir alevi üfleyip bir şey üzerine yöneltmek için kullanılan, ucunda özel bir memesi bulunan ince metal boru. Kirli havayı dışa...