Cari nedir ne demektir? Anlamı

Akan, yürüyüp giden. Geçerli olan, yürürlükte olan. Cari ay : İçinde bulunulan ay. Cari fiyat : Yürürlükteki fiyat, piyasada geçerli ...

Cansiperane nedir? Cansiparane ne demektir? Anlamları

Canını verircesine, canını harcarcasına, canı pahasına. Yokluk içindeki insanlar şehri cansiparane savundu’. Özveriyle, tüm gücüyle. Türki...

Abe nedir ne demektir? Anlamı

Abe (Rumeli ağzı) Teklifsizce konuşmada dikkati çekme ve seslenme sözü. Kelime ilgili örnek cümleler: Yaklaşan göçmen kalabalığına hep bir a...

Kabara nedir ne demektir? Anlamı

Kabara Ayakkabıların altına, dayanıklılığını artırmak yada kaymayı önlemek için çakılan iri başlı demir çivi. Eskiden süs diye sandıkl...

Canfes nedir ne demektir?

Canfes kumaş Desensiz, ince dokunmuş, genellikle yanardöner, parlak, tok, ipekli kumaş.  Beni üstü işlemeli canfesten terliklerle kabul ...

Cancağız nedir? Cancağızım ne demektir? Anlamı

Cancağız, önemsemezlik anlatan cancağızı isterse sözünde geçer. Sevgi ve teklifsizlik seslenişi olan cancağızım 'da geçer. Dün dünde ...

Yaban kedisi nedir?

Yaban kedisi Yaban kedisi,  (zooloji) Kedigillerden, 60 cm. boyunda, sarıya çalan kül renginde, kuyruğu halkalı, küçük hayvanlarla besl...

Jeokimya nedir ne demektir? Anlamı

Jeokimya, yer yuvarlağının çeşitli kısımlarının kimyasal bileşimini belirlemeyi, kimyasal elementlerin dağılımını sağlayan fiziksel ve kimya...

Jeosenklinal nedir ne demektir? Anlamı

Jeosenklinal, yer kabuğunda derinlemesine oluşmuş büyük kırık. Bu kırıkla ilgili yada bu kırık gibi. Akarsular ve rüzgarlarla aşınıp taşı...

Jeopolitik nedir ne demektir? Anlamı

Jeopolitik coğrafi etkenlerin siyasal olaylar ve güçler üzerindeki etkisini inceleyen siyasal öğreti, coğrafi politikadır. Bu bilim siyasi c...

Jeodezi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Jeoit Jeodezide Dünya'nın gerçek şekli (yeryüzünde sular olmadığında) Jeodezi; yer yuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile za...

Camadan nedir ne demektir? Anlamı

Eski giyimde, çapraz düğmeli, ipek yada sırma işlemeli, potur yada şalvarın üstün giyilen, çokluk kadifeden, bir çeşit kısa yelek. Dört kö...

Caize nedir? Caize edebiyatta ne demektir? Anlamı

Caize, divan edebiyatı döneminde, şairlerin devlet ileri gelenlerin sundukları şiirler, genellikle kasideler için aldıkları para yada arma...

Caiz nedir? Caiz değildir ne demektir? Anlamları

Caiz Din, yasa, töre vb. bakımından yapılması sakıncalı yada yakışıksız olmayan. Din açısından yapılması günah olmayan, müsaade edilmi...

İcazet nedir? İcazetname ne demektir? Anlamları

İcazetname İcazet, izin, onay, müsaade. (Eskiden medreseden alınan) Diploma. Ruhsat. Bir hat türü. İcazetname: Arapça ruhsat anl...

Bağıl nedir ne demektir? Anlamı

Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan. İzafi. Görece. Hareket etmekte olan cisme göre, başka bir cismin görünüşteki hareketinin n...

Ablasyon nedir ne demektir? Anlamı

Ayrılma, çıkarılma, cerrah eliyle göğüs gibi organın ya da bir tümörün alınması. Çözülme, özellikle ağtabakanın çözülmesi, gevşeyip yumuş...

Tabii nedir ne demektir? Anlamı

Doğal. Hile karıştırılmamış, katıksız, saf. Tabii meyve suyu. "İşin gereği olarak", "herhalde" gibi cümlelerdeki yarg...

Vals nedir ne demektir? Anlamı

Vals dansı Vals, hızlı ve canlı ritmi olan bir salon dansı ve bu dansın müziği. En belirgin özelliği, çiftlerin birbirine sıkıca tutunup...

Bağa nedir ne demektir?

Kaplumbağa kabuğu Deniz kaplumbağasının kabuğu. Kaplumbağa kabuğu. Kaplumbağa. Kimi hayvanlarda vücudun üst kısmında yer alan ve vüc...

İbda nedir? İbda etmek ne demektir? Anlamı

Yaratma, yoktan var etme. Benzeri olmayan yeni bir yapıt oluşturma. İzhar etmek. Bir yerden diğer bir yere çıkmak. Allah'ın inşa ...

İcabet nedir? İcabet etmek ne demektir? Anlamı

Uyma (çağrıya) uyup varma, gitme. Bir buyruk veya isteğe uyma, kabul etme, razı olma. Bir duayı ve dileği kabul etmek, yerine getirmek. ...

Üfleç nedir ne demektir? Anlamı

Üfleç Bir alevi üfleyip bir şey üzerine yöneltmek için kullanılan, ucunda özel bir memesi bulunan ince metal boru. Kirli havayı dışarı...