Ödün nedir? Ödün vermek ne demektir? Anlamı

Ödün, ortaya çıkan bir eksikliği, bir dengesizliği gideren, meydana gelen bir boşluğu dolduran ya da bir zararı karşılayan her türlü şey. İv...
4 Yorum

Öd ağacı nedir?

Öd ağacı ve meyvesi Öd ağacı (botanik) Doğu ve Güney Asya'da tropikal bölgelerde yetişen, yapraklarını kış ve yaz dökmeyen ve mey...

Obtüratör nedir ne demektir? Anlamı

Obtüratör, kamerada ya da göstericide, pencere önüne gelen resim, yerini kendinden sonraki resme bırakırken, ışık kaynağıyla film arasına gi...

Lame nedir ne demektir? Anlamı

Elvis Presley'in lame kıyafeti ve ayakkabıları Lame, dokusunda maden çoğunlukla da altın ve gümüş tel bulunan kumaş ya da maden ...

Ceket nedir ne demektir? Anlamı

Erkek spor ceket Ceket çoğunlukla erkeklerin bazen de kadınların giydiği, yelek, gömlek ya da kazak üstüne giydikleri, genellikle önde...

İbadullah nedir ne demektir? Anlamı

Allahü Teala'nın kulları. İmdi sen dahî fâni olan şeye meyl ve muhabbet eylemeyesin. Nimetleri ibadullah üzerine harcayasın. Kerem elin...

İblağ nedir? İblağ etmek ne demektir? Anlamı

Bir şeyi bir yere veya bir kimseye ulaştırma, eriştirme. Konsolos telgrafın gönderildiğini bize iblağ etmişti. (İlgili cümle kaynağı: A. H....

İbiş nedir? İbiş gibi ne demektir? Anlamı

Eski tuluat ve orta oyunlarında çoğunlukla uşak golünü oynayan komik karakter. Türk gölge oyunundaki Karagöz ile orta oyunundaki Kavuklu...

İkta nedir ne demektir? Anlamı

İkta, devlete ait toprağın, tasarrufun ya da belli gelirlerini alma hakkının, devlet tarafından verilen bir hizmet ya da gösterilen bir yar...

Ilgıt nedir? Ilgıt ılgıt ne demektir? Anlamı

Daha çok rüzgar esintisi ve akarsu akışını tarif etmek için kullanılır ve yavaş yavaş, hafif hafif demektir. Rüzgar ılgıt ılgıt esiyor. Şu ...

Badya nedir ne demektir? Anlamı

Badya Badya, iki yanında tutamakları bulunan geniş ağızlı, yayvan, pişirilmiş toprak, ağaç, meşin, metal ya da plastikten yapılmış büy...

Baç nedir ne demektir? Anlamı

Vergi. (tarih) Osmanlı yönetiminde iskelelere uğraşan gemilerden, kara gümrüklerinden geçen kervanlardan alınan vergi. Fıçı ile pazara ge...

Bacı nedir ne demektir? Bacı kime denir? Anlamı

Şerife bacı Türk Kurtuluş Savaşı'nın halk kahramanlarından Bacı, abla, büyük kız kardeş. Kız kardeş. Bir evde uzun zaman çalı...

Babıali (Bab-ı Ali) nedir nerededir?

Bab-ı Ali Kapısı Gülhane "Yüksek, yüce, ulu kapı" anlamında olup Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da sadaret (B...

Babayiğit nedir ne demektir? Anlamı

Güçlü, gözü pek ve yürekli kişi. "Ben de yaparım" demek kolaydır ama iş başa düşünce, olup bitenlere katlanma yarışında da ipi gö...

Zapturapt nedir? Zapturapt altına almak ne demektir? Anlamı

Disiplin, sıkı düzen, intizam. Zapturapt ordunun temelidir. Ordunun kıymeti bu zapturaptın nev'i ve derecesi ile ölçülür. Zapturapt ne ...

Ilgın nedir ne demektir? Anlamı

Ilgın ağacı Ilgın, Ilgıngillerden, Batı Avrupa'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan bölgede, bu arada Akdeniz bölgesinde de bulunan,...

Bacanak nedir kimdir kime denir? Kısaca anlamı

Eşleri ikiz kardeş olan bacanaklar Eşleri kardeş olan erkeklerin her biri, başka bir deyişle erkeğin eşinin kız kardeşinin kocası vey...

Süblimleşme nedir? Süblimleşmek ne demektir? Anlamı

Donmuş karbondioksitin (kuru buz) süblimleşmesi Süblimleşme, fizikte bir katı maddenin, ısıtıldığında sıvı duruma geçmeksizin, doğrud...

Ücra nedir ne demektir? Anlamı

Çok uçta, kenarda bulunan, kıyıda köşede kalmış, ıssız, tenha, sapa. Onlar Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile iman ve mukaddesatı uğru...

Şahbaz nedir ne demektir? Anlamı

Şahbaz İri ve gösterişli bir cins akdoğan. Çevik ve becerikli. Yiğit, kahraman, mert (kimse). Şahbaz gibi bulut deler, kötürümle sü...

Öbek nedir ne demektir? Anlamı

Grup, küme. Maddeleri ya da nitelikleri bakımından birbirine yakın olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım. (dil bilim) Özne, yüklem ya d...

Obstrüksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Engellenme, tıkanma veya kapanma. (politika) Bilinçli olarak belli bir kişinin, topluluğun ya da kuruluşun takındığı engelleyici tutum. M...

Oba nedir ne demektir? Anlamı

Oba Bölmeli büyük göçebe çadırı. Çadır halkı, göçebe ailesi. Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, ç...

Yadımlama nedir? Yadımlamak ne demektir? Anlamı

Yadımlamak, organizma için önceden özümlemiş olduğu maddeleri, gerekleri kalmayınca, dışarıya atılacak duruma sokmak. Canlı protoplazmayı ...

Yağız nedir ne demektir? Anlamı

Esmer anlamında kullanılmaktadır. Yağız bir delikanlı. Doru. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Yiğit. Bunu o ilk zamanlardaki yağ...

Mablak nedir ne demektir? Anlamı

Hamur, merhem, boya gibi şeyleri ezip karıştırarak yoğurmak için kullanılan ve bir ucu saplı, diğeriyse yassı araç. Aşure ve çorba kazanla...

İare nedir ne demektir? Anlamı

Geri alınmak üzere iğreti verme, ödünç verme. İare etmek: Ödünç, iğreti vermek. Genel kitaplık gereçlerinden, yönetmeliklere uygun koş...

Cadı maki nasıl bir hayvandır? Özellikleri nedir?

Cadı maki Cadı maki, maymunlar takımının uzun bacaklıgiller familyasından, fare büyüklüğünde, iri kulaklı ve kuyruğu gövdesinden uzun ...

Yeşilbaş ördek ve kısaca özellikleri

Yeşilbaş ördek Yeşilbaş, (zooloji) ördekgillerden, erkeğinin başı yeşil olduğu için bu adı alan, tüyleri karışık renkli, ayakları kırm...

Abes nedir? Abes kaçmak Abesle iştigal etmek ne demektir? Anlamları

Akla, sağduyuya ve gerçeğe aykırı. Saçma, boş, yararsız, gereksiz. Abes kaçmak : Bir söz ya da davranışın ortama uygun düşmemesi. Ab...

Abonman nedir ne demektir? Anlamı

Abonman, bir satıcı ya da kamu kuruluşuyla alıcıları arasında, bir mal ya da hizmetin, belli bir süre sağlanması için yapılan anlaşma, sürd...

Abra nedir ne demektir? Anlamı

Abra, dengesiz teraziyi düzeltip ayarlamak için, hafif gelen kesesine konulan taş, demir, çivi veya dirhem gibi bir ağırlık. Dara. Bir de...

Vaat nedir? Vaat etmek ne demektir? Anlamı

Vaat, bir kimseye, bir işi yapmak için verilen söz. Evlenme vaadi. Yapılacağına söz verilen şey. Vaadini unuttu galiba. Vaat etmek: ...
1 Yorum