İbiş nedir? İbiş gibi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eski tuluat ve orta oyunlarında çoğunlukla uşak golünü oynayan komik karakter. Türk gölge oyunundaki Karagöz ile orta oyunundaki Kavuklu'ya karakter bakımından benzerlikler gösterirse de onlardan farklıdır. İlk İbiş tipini meddah İsmet in yarattığı söylenir. İbiş genellikle oyunun ikinci başkişisi olan varlıklı ihtiyarın yanında uşaktır, kurnazdır, hazırcevaptır, biçimsiz bir fesi vardır, püskülü sağa sola oynar. Kaba bir dil, yanlış anlamalar, açık-saçık sözler, çifte anlamlı deyimler kullanır. (Türk Tiyatro Tarihi - M. And)
  2. Şapşal, palyaço.
  3. Hımbıl.


  • İbiş gibi: Davranışları gülünç olan alık ve saf kimseler için söylenir.
( 0 soru/yorum )