İkta nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İkta, devlete ait toprağın, tasarrufun ya da belli gelirlerini alma hakkının, devlet tarafından verilen bir hizmet ya da gösterilen bir yararlılık karşılığı bir kişiye devredilmesi.
  2. Dirlik.
  3. Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkana hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesi.
( 0 soru/yorum )