Oba nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kıraç bir arazide kurulmuş oba çadırları
Oba
  1. Bölmeli büyük göçebe çadırı.
  2. Çadır halkı, göçebe ailesi.
  3. Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, çadır halkı.
  4. Yaylacıların, yazın hayvanlarıyla birlikte oturdukları, yüksek otlaklardan kurulu ilkel evlerden oluşma geçici yerleşme türü.
( 0 soru/yorum )