Abonman nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Abonman, bir satıcı ya da kamu kuruluşuyla alıcıları arasında, bir mal ya da hizmetin, belli bir süre sağlanması için yapılan anlaşma, sürdürüm.
  2. Abone olanlara ya da belli bir hizmetten yararlanacaklara verilen karne, bilet, kart gibi şeyler.
( 0 soru/yorum )