Ödün nedir? Ödün vermek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 3
Ödün, ortaya çıkan bir eksikliği, bir dengesizliği gideren, meydana gelen bir boşluğu dolduran ya da bir zararı karşılayan her türlü şey. İvaz, taviz eş anlamları.


  • Ödün vermek: Karşı taraf lehine kendi çıkarlarından, isteklerinden, görüşlerinden vazgeçmek.
( 3 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 3


Anonim:
başarılı
10/11/17 12:40
Anonim:
Güzel
1/3/18 18:24
Anonim:
Iyi
12/12/18 19:17