Kulüp nedir ne demektir? Anlamı

Spor kulübü Görüşmek, yiyip içmek, spor yapmak gibi amaçlarla yalnız üye olanların toplandıkları yer. Örnek: Tüccar kulübü, şehir kul...

Selef nedir ne demektir? Anlamı

Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel. Halef karşıtı. Yeni genel müdür, görevi, "halefinden" değil, ...

Kulübe nedir ne demektir? Anlamı

Ahşap bahçe kulübesi Kerpiç, saman, metal saç, plastik gibi malzemeyle ya da ağaçtan yapılmış küçük boyutlu ve iç düzeni basit ev. Ta...

Kuluçka nedir ne demektir? Anlamı

Yumurtalar üstüne kuluçkaya yatmış tavuk Yumurtaya yatma isteği duyan, yumurtaya yatmış ya da yumurtadan yavru çıkarmış dişi kuş, tavu...

Kule nedir ne demektir? Anlamı

Galata kulesi Genellikle silindir biçiminde, çevredeki yapılardan yüksek yapı. Yangın kulesi, saat kulesi vb. Verici antenlerin elde...

Kulp nedir ne demektir? Anlamı

Çekmece ve dolap kulpları Kapların, sap gibi olmayıp, az çok halka biçiminde olan tutulacak yeri. Çekmece, dolap kabağı gibi açılıp ...

Kulluk nedir ne demektir? Anlamı

Kulluk Allahü Teala'nın yüceliği yani azameti karşısında duyulan saygıdan dolayı bir ürperiş, bir teslimiyet, bir sığınma, bir sö...

Kukla nedir ne demektir? Anlamı

Kukla Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına veya bir çubuğa bağlanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, tahta, bez, kart...

Kuka nedir ne demektir? Anlamı

Kuka ağacından yapılmış kuka tespih ve kesilmiş kuka meyvesi Sigara ağızlığı, tespih gibi şeylerin yapımında kullanılan sütlü kahvere...

Kubbe nedir ne demektir? Anlamı

Cami kubbesi Yarım küre ya da toparlakça kümbet biçimi verilen yapı örtüsü. Cami kubbesi. (mecazi) Gökyüzü. Baki kalan bu kubbede b...

Kuartet nedir ne demektir? Anlamı

Kuartet (müzik) dört kişilik müzik topluluğu ve bunun çaldığı ya da söylediği parça, dörtlü. 1958 yılında önce bir yaylı çalgılar kuarteti ...

Ksilofon nedir ne demektir? Anlamı

Ksilofon Ksilofon, değişik uzunluktaki tahta veya alaşım çubukların gam sırasıyla dizilmesinden oluşan ve iki küçük tokmakla vurularak...

Kruvazör nedir ne demektir? Anlamı

Kruvazör top, füze ve roket silahlarıyla donatılmış büyük savaş gemilerinin sınıfıdır. Geçmişte bağımsız operasyonlar için en küçük gemi ola...

Kruvaze nedir ne demektir? Anlamı

Kruvaze İliklendiğinde ön kanatları (yakaları) birbiri üzerine gelecek biçimde dikilmiş (ceket veya yelek). Eşi Sibel ona blazer bir ce...

Kroşe nedir ne demektir? Anlamı

Kroşe yumruk Kroşe (spor) boksta kolun dirsekten 45 derece kıvrılarak yatay olarak savrulmasıyla yandan çeneye vurulan yumruk. Üçüncü ...

Kronometre nedir ne demektir? Anlamı

Kronometre Zamanı hiç şaşmadan gösteren duyarlı saat, süre ölçer. Kronometreler saniyenin altındaki salise bazındaki farklılıkları tes...

Kronik nedir ne demektir? Anlamı

Ne zaman sona ereceği belli olmaksızın sürü giden. Süreğen müzmin eş anlamları. Bir hastalığın süresinin 4 haftayı geçmesi onun kronik oldu...

Kron nedir ne demektir? Anlamı

1 Norveç kronu Yüz "haleru" değerinde Çek para birimi (simgesi Kcs). Yüz "öre" değerinde Danimarka para birimi (...