Selef nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel. Halef karşıtı.
    Yeni genel müdür, görevi, "halefinden" değil, "selefinden" devralır. (İlgili cümle kaynağı: N. Muallimoğlu)
  2. Bizden öncekiler, bizden önce yaşamış kimseler, geçmiş gitmiş olanlar, atalar, ecdat.
    Her halef, bir gün selef olur. Eskiler, zamanında yeni idiler. (H. A. Yücel)
  3. Önce, önceki.
    Bu model selefine göre daha iddialı.
( 0 soru/yorum )