Kukla nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
El ile ellerine bağlı ipler ile oynatılan bez giysili kuklalar
Kukla
 1. Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına veya bir çubuğa bağlanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, tahta, bez, karton vb. hafif nesnelerden yapılmış sevimli insan çocuk ve hayvan figürleri.
 2. (edebiyat, tiyatro) Sanatçının kişileri simgeleyen bebekleri (kuklaları) konuşturarak ve değişik ses taklitleri yaparak oynattığı oyun türü.
 3. Bu oyunda kullanılan bebeklere verilen ad.
  Bez kukla, tahta kukla vb.
 4. (mecazi) Kendi irade ve kararıyla iş görmeyip başkasının etkisinde olan kimse, devlet vb.
  Yardımcısının kuklası olmuş, bu akılları o veriyor.


Kukla ile ilgili deyimler ve anlamları


Birbirini oynatan ahşap kuklalar
Kuklaların oynattığı kuklalar
 • Kukla gibi: Ruhsuz ve iradesiz.
 • (Birini) kukla gibi oynatmak: Birinin işini yapar görünerek onu biteviye aldatıp durmak.
 • Kukla hükümet: Yabancı bir devletçe kendi anaçlarını yerine getirmek için bir ülkede kurulmuş sözde hükümet, vesayet rejimi.
 • Kukla mı oynuyor? (karşında): "Gülünecek bir şey mi var?" anlamında söylenen sözlere dinlenen tarafından önem verilmediği zamanlarda söylenir.
( 0 soru/yorum )